Return to overview
26 May 2020

Corona-ouderschapsverlof

Op 14 mei 2020 verscheen een koninklijk besluit met betrekking tot corona-ouderschapsverlof in het Belgisch Staatsblad. Daarmee wordt tegemoet gekomen aan de bekommernissen om (thuis)werk te combineren met de opvang voor de kinderen.

Werknemers die minimaal één maand in dienst zijn en die ouder zijn van minstens één kind tot twaalf jaar of van een kind met een handicap jonger dan 21 jaar, kunnen deze aanvraag doen. De werkgever is niet verplicht hiermee in te stemmen en kan de aanvraag weigeren. De werknemer moet minstens drie dagen op voorhand de werkgever inlichten over de intentie om dit verlof te nemen.

De werkgever moet ten laatste drie werkdagen na deze aanvraag (en minstens voor de begindatum van het gevraagd verlof) schriftelijk of elektronisch met ontvangstbevestiging antwoorden. Bij akkoord moeten de werkgever en de werknemer de nieuwe uurregeling schriftelijk vastleggen in een addendum bij de arbeidsovereenkomst. Het corona-ouderschapsverlof laat enerzijds toe de arbeidsprestaties te verminderen met 50% van de voltijdse tewerkstelling op voorwaarde dat de werknemer minstens in een 3/4e arbeidsregeling werkt. Anderzijds kan een vermindering met 1/5e van de prestaties gevraagd worden op voorwaarde dat de werknemer voltijds werkt. Dit corona-ouderschapsverlof kan actueel worden opgenomen tussen 1 mei 2020 en 30 juni 2020, maar kan verlengd worden. Belangrijk is dat de opname van het corona-ouderschapverlof geen impact heeft op het saldo van andere thematische verloven. Een werknemer kan ook, mits instemming van de werkgever, het actuele gewone ouderschapsverlof omzetten in het corona-ouderschapsverlof.

De uitkering die ouders - na aanvraag bij de RVA binnen de twee maanden na aanvang - ontvangen ligt 25% hoger dan bij het gewone ouderschapsverlof.

Ook voor zelfstandigen zit een regeling met betrekking tot corona-ouderschapsverlof in de pijplijn.