Return to overview
26 Oct 2021

Eigenaars van gescheurde huizen worden binnenkort vergoed

Omwille van de toenemende droogte zijn er meer en meer huizen die scheuren begint te vertonen (vooral in de regio Kortrijk) wanneer zij gebouwd werden op kleigrond. Er bestaat al lang onzekerheid over de terugbetaling van schade door verzakking van uitgedroogde kleigrond. Soms wordt deze gedekt door de verzekeraar, maar meestal niet. Hierin zou binnenkort verandering komen.

Begin deze maand werd in de Kamercommissie Economie een wetsvoorstel goedgekeurd met als doel om wat meer duidelijkheid te brengen. De verzekeringswet uit 2014 bepaalt dat natuurrampen gedekt worden door de (brand)verzekeraar. Vaak werd evenwel geargumenteerd dat de krimp van kleigrond niet als grondverzakking of natuurramp kwalificeert. Een nieuwe wet is evenwel op komst die minder interpretatieruimte geeft bij schade door natuurverschijnselen en waarin wordt gebetonneerd dat krimp van de bodem, te wijten aan droogte, als grondverzakking wordt gezien en ook te vergoeden is. Dit zou ook gelden voor schadegevallen uit het verleden.