Retour à l'aperçu
30 juin 2020

Getroffen handelshuurder kan lening bij overheid aanvragen

In ons nieuwsbericht van 26 mei kondigden wij al aan dat de Vlaamse Regering haar principieel akkoord gaf met maatregelen ter ondersteuning van handelshuurders die door het coronavirus hun handelspand verplicht moesten sluiten. Het besluit van 29 mei 2020 van de Vlaamse Regering legde intussen de modaliteiten daarvan vast.

De handelshuurder kan een lening aangaan voor maximaal twee maanden huur (max. 35.000 euro) bij de Vlaamse Participatiemaatschappij (PMV) indien volgende voorwaarden zijn voldaan:

1. de huurder is een onderneming die zijn handelspand verplicht moest sluiten;

2. er bestaat een geregistreerde lopende (handelshuur)overeenkomst voor een pand in het Vlaamse Gewest (ook voor andere juridische structuren waarbij een handelspand tegen een vergoeding ter beschikking wordt gesteld, kan een aanvraag worden ingediend (bv. erfpacht, opstal, vruchtgebruik, of een brouwerijcontract inclusief terbeschikkingstelling van een pand));

3. de huurder en verhuurder ondertekenen een modelovereenkomst die minstens (i) de kwijtschelding door de verhuurder van 1 of 2 maanden huur, inclusief lasten, en (ii) een verklaring op eer dat er geen achterstand was in de betaling van de huurgelden op 15 maart 2020 bevat.

De terugbetaling van de lening start ten vroegste 6 maanden na de toekenning en gebeurt gespreid over 18 maanden aan een rente van 2%. PMV betaalt na toekenning rechtstreeks aan de verhuurder.

Leningen moeten via de website van het VLAIO worden aangevraagd, en dit voor 1 oktober 2020. Actueel moet deze online tool echter nog uitgewerkt worden, maar wie zijn aanvraag reeds wil voorbereiden kan alvast met de verhuurder afspraken maken.