Retour à l'aperçu
29 juin 2021

Verlenging fiscaal voordeel voor de verhuurder bij kwijtschelding huur door corona

In eerdere nieuwsberichten deelden we reeds mee dat een verhuurder, onder bepaalde voorwaarden, een belastingvoordeel van 30% kon genieten indien hij de huur voor minstens 40% kwijtschold voor de maanden april, mei en/of juni ten gevolge van een verplichte sluiting door de coronamaatregelen.

Dit belastingvoordeel wordt nu verlengd tot en met september 2021. Net zoals bij de huidige regeling, moet er een door verhuurder en huurder ondertekende (model)overeenkomst aan de FOD Financiën worden bezorgd en dit tegen uiterlijk 15 november 2021.