De landbouwer als ondernemer

Crivits & Persyn zorgt voor de nodige juridische begeleiding van landbouwers als ondernemers. Landbouwers worden immers vaak geconfronteerd met zeer specifieke regelgeving en overheidsinstanties. Wij hebben een bijzondere expertise in diverse aspecten van het agrarisch recht, zoals het aanvragen van vergunningen en erkenningen, het huren en verhuren van landbouwgrond (pacht), het oprichten van landbouwvennootschappen en het invorderen en protesteren van facturen. Wij geven advies en staan u bij in het kader van bezwaarprocedures en gerechtelijke procedures.