Terug naar overzicht
28 dec 2021

Algemene vergaderingen van mede-eigenaars opnieuw digitaal of schriftelijk

Sinds eind november zijn fysieke of hybride algemene vergaderingen van mede-eigenaars opnieuw niet langer toegelaten. Deze worden door de overheid immers beschouwd als een verboden ‘private bijeenkomst’. Bijgevolg mogen algemene vergaderingen van mede-eigenaars enkel nog digitaal worden georganiseerd. Indien het niet mogelijk is om de vergadering digitaal te laten doorgaan, kan deze worden uitgesteld naar een latere datum.

Het is evenwel niet altijd wenselijk om algemene vergaderingen digitaal te organiseren of uit te stellen. Op 22 december heeft de wetgever dan ook bijkomend beslist om de schriftelijke besluitvorming opnieuw te versoepelen. Algemene vergaderingen van mede-eigenaars kunnen, vanaf de publicatie in het Belgisch Staatsblad (die eerstdaags wordt verwacht), beslissingen nemen op schriftelijke wijze op voorwaarde dat (i) meer dan de helft van de mede-eigenaars deelneemt aan deze beslissingen en (ii) voor zover zij minstens de helft van de aandelen in de gemeenschappelijke delen bezitten.