Terug naar overzicht
05 okt 2021

Artikel van de maand door Vanessa Ramon en Astrid Lescouhier: Conflicten in rechtspersonen (deel 1): bestuurder uit, voorlopige bewindvoerder in

Nog nooit werd in de pers zo veel geschreven over de aanstelling van voorlopige bewindvoerders in vennootschappen en zelfs VZW’s als begin dit jaar. De droge juridische wereld werd opeens een hot, zelfs aangebrand item. Onder de noemer van dringende en voorlopige bewarende maatregelen is de vervanging van het bestuur door een bewindvoerder een vrij verregaande maatregel. Niet alleen bij (vermoedens van) wanbeheer mengt de rechtbank zich op die manier in het ondernemersleven. In deze bijdrage vertellen we geen lang verhaal, maar vergelijken we enkele situaties waarin een externe kapitein aan het roer komt te staan – of toch minstens aan de voorsteven trekt – van een schip dat even stuurloos is.

tabel

Hier is bovenstaande tabel in een groter formaat te bekijken.

In een volgend artikel gaat het richting exit (‘aandeelhouder uit’) met de vennootschapsrechtelijke echtscheiding. We vergelijken daarbij in het bijzonder de mogelijkheden die sinds het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (WVV) naast elkaar bestaan voor de BV: enerzijds een buitengerechtelijke uittreding of uitsluiting lastens het vennootschapsvermogen, anderzijds de uittreding en uitsluiting via de rechtbank in het kader van de geschillenregeling.

Een uitgebreide uiteenzetting over beide onderwerpen geeft mr. Vanessa Ramon in de webinar Conflicten in rechtspersonen (vennootschappen en VZW’s): een stand van zaken’, georganiseerd door Intersentia in samenwerking met LegalNews.be.