Terug naar overzicht
23 sep 2022

Bestuursaansprakelijkheid (11 oktober 2022 - webinar)

Tijdens dit seminarie bezorgen mr. Rik Crivits en mr. Lore Rammeloo u een helder overzicht van de regels inzake bestuursaansprakelijkheid in vennootschappen. De focus wordt gelegd op de verschillende actoren die een aansprakelijkheidsvordering tegen bestuurders kunnen instellen. Deze actiemogelijkheden worden extra toegelicht aan de hand van recente rechtspraak.

Meer info: www.ncoi.be