Terug naar overzicht
27 apr 2021

Bijkomend uitstel om bewijsstukkken op te laden in het UBO-register

In een vorige editie van onze nieuwsbrief (Recht in de Onderneming - 29 december 2020) wezen we erop dat vanaf 11 oktober 2020 de documenten ter controle van het adequaat, nauwkeurig en actueel karakter van de informatie over de uiteindelijke begunstigde mee opgeladen moeten worden in het UBO-register.

Voor bestaande registraties werd daarvoor door de FOD Financiën, volgens de informatie op de website, een respijttermijn gegeven tot 30 april 2021. Deze termijn is nu verlengd tot 31 augustus 2021 en geldt ook voor de jaarlijkse bevestiging van de informatie die reeds opgenomen is in het UBO-register.

De bestaande FAQ van de FOD Financiën zijn recent ook (andermaal) aangepast om informatieplichtigen te ondersteunen zich te conformeren aan de nieuwe UBO-regels. Zo wordt daarin nadrukkelijk vermeld dat informatie die niet relevant is voor het UBO-register kan worden verborgen in het opgeladen document, op voorwaarde dat de rest van het document leesbaar blijft. Ter herinnering, de bewijsstukken zijn enkel ter beschikking voor de autoriteiten, niet het grote publiek.

Voor bijkomende informatie over het UBO-register verwijzen wij graag naar onze vorige artikelen hieromtrent (cf. Recht in de Onderneming nr. 28 november 2017, Recht in de Onderneming - 30 oktober 2018, Recht in de Onderneming – 26 februari 2019, en Recht in de Onderneming – 25 september 2019) en kan u steeds contact met ons opnemen.