Terug naar overzicht
30 jun 2020

Binnenkort om een time-out verzoeken buiten een procedure van gerechtelijke reorganisatie?

Op 10 juni 2020 werd een wetsvoorstel tot wijziging van boek XX van het Wetboek van economisch recht ingediend in de Kamer.

Dit wetsvoorstel beoogt de insolventiewet en in het bijzonder de bepalingen inzake de procedures van gerechtelijke reorganisatie aan te passen aan de behoeften van de economische crisis veroorzaakt door het coronavirus.

Zo wordt een time-out voorgesteld buiten iedere procedure van gerechtelijke reorganisatie. Een debiteur zou aan de Voorzitter van de ondernemingsrechtbank kunnen verzoeken betalingsfaciliteiten toe te staan. De medecontractant zou tijdens die termijn de ontbinding van het contract niet kunnen vorderen, wel blijven o.m. het retentierecht, de schuldvergelijking en de exceptie van niet-uitvoering onaangeroerd.

Daarnaast zou de toegang tot de procedure van gerechtelijke reorganisatie, en dus de bescherming tegen de schuldeisers die daaruit voortvloeit, (opnieuw) laagdrempeliger worden gemaakt. Zo dienen op vandaag bij de neerlegging van het verzoekschrift strekkende tot opening van de procedure een aantal stukken te worden neergelegd op straffe van niet-ontvankelijkheid. Deze sanctie zou worden afgeschaft, zelfs indien de vereiste stukken ook op een later ogenblik niet neergelegd worden. De debiteur dient wel op uitgebreide wijze de redenen uiteen te zetten waarom hij niet in staat is die stukken voor te leggen. Het is vooralsnog afwachten of het wetsvoorstel effectief (en in deze vorm) zal worden aangenomen.

De volledige tekst met alle voorgestelde wijzigingen vindt u hier: https://www.dekamer.be/flwb/pdf/55/1337/55K1337001.pdf