Terug naar overzicht
05 okt 2021

Binnenkort verplicht asbestattest bij verkoop of verhuur

Er komt binnenkort een verplicht asbestattest voor eigenaars die hun gebouw willen verkopen of verhuren (mits dit gebouw ouder is dan bouwjaar 2001).

Het asbestattest, op te maken door een gerectificeerde asbestdeskundige, zal beschrijven welke materialen of gebouwonderdelen asbest bevatten, wat de staat is van het asbest en hoe het veilig kan worden beheerd of verwijderd. Eigenaars en vastgoedmakelaars zullen leesrecht krijgen in de centrale databank asbestinventarisatie om kopie van het attest te bekomen. De bepalingen m.b.t. de asbestinventarisatie en bijgaand attest treden in werking op een door de minister te bepalen datum en uiterlijk op 1 juli 2022. Wij hopen u op de hoogte.