Terug naar overzicht
23 feb 2021

CAO nr. 149 en het referentiekader voor COVID-telewerk

Sinds maart 2020 werd in België het telewerk verplicht gemaakt dan wel sterk aanbevolen in de strijd tegen het coronavirus. In tal van ondernemingen bestaat evenwel geen raamwerk dat dit telewerk concretiseert. De sociale partners willen hieraan verhelpen en verplichten de werkgevers in de private sector hiertoe met CAO nr. 149 betreffende aanbevolen of verplicht telewerk omwille van de coronacrisis.

Deze suppletieve regeling is van tijdelijke aard en komt per definitie tot een einde op 31 december 2021. Indien het sterk aanbevolen/verplicht telewerk vroeger tot een einde komt, dan komt ook deze CAO te vervallen. Indien uw onderneming al een regeling had uitgewerkt in functie van het structureel telewerk (op basis van CAO nr. 85) dan wel het occasioneel telewerk (op basis van de wet van 5 maart 2017 betreffende werkbaar en wendbaar werk), dan blijven deze van toepassing.

De sociale partners hadden de rechtszekerheid en het recht op deconnectie voor ogen bij het uitwerken van deze collectieve arbeidsovereenkomst. Indien binnen de onderneming geen kader omtrent het telewerk bestaat dan zal dit nu wel moeten worden geconcretiseerd. De krachtlijnen van dit kader zijn:

  • Telewerkers genieten dezelfde (individuele en collectieve) rechten en plichten inzake arbeidsvoorwaarden als werknemers die op de bedrijfslocatie werken.

  • Verder moeten afspraken worden gemaakt over:

  1. De benodigde apparatuur voor het telewerk;

  2. De vergoeding of betaling door de werkgever van kosten (installatie van de noodzakelijke informaticatoepassingen, gebruiks-, werkings-, onderhouds- en afschrijvingskosten) en bijkomende verbindingskosten bij gebruik van eigen apparatuur ;

  3. De uurroosters waarbinnen de werknemer zijn werk dient uit te voeren;

  4. De tijdstippen waarop de werknemer bereikbaar moet zijn of onbereikbaar mag zijn;

  5. De (gepaste en proportionele) controle van de werkgever;

  6. Het welzijnsbeleid waarbij ook aandacht moet worden geschonken aan de verbondenheid van de telewerkers met collega’s en met de onderneming te behouden en isolatie te voorkomen.

Indien uw onderneming nog geen kader had voorzien dan is actie vereist. De concrete richtlijnen kunnen worden ingevoerd aan de hand van een CAO, het arbeidsreglement, een policy dan wel een individueel akkoord. Hierbij zal steeds het sociaal overleg moeten worden gerespecteerd.