Terug naar overzicht
27 okt 2020

Covid-19: arbeidsongeval of beroepsziekte?

Verschillende arbeidsongevallenverzekeraars gaven al snel te kennen dat zij een coronabesmetting niet als arbeidsongeval zouden aanvaarden.

De huidige stand van de wetenschap laat echter toe met zekerheid vast te stellen dat het virus zich van persoon tot persoon verspreidt via kleine druppeltjes die vrijkomen bij hoesten of niezen. Een kortstondig en zelfs eenmalig contact met een coronapatiënt volstaat om zelf besmet te worden. Deze vaststelling zorgt ervoor dat het standpunt van Fedris omtrent Covid-19 als arbeidsongeval recent werd genuanceerd. Een arbeidsongeval vereist immers een plotselinge gebeurtenis. Volgens Fedris kan men vanuit technisch oogpunt de uitstoot van ademhalingsdruppeltjes of het contact met een oppervlak dat met die druppeltjes is bedekt, beschouwen als zo’n plotselinge gebeurtenis.

Het grote voordeel van de Arbeidsongevallenwet ten opzichte van de Beroepsziektewet, is dat de werknemer die kan aantonen dat hij een letsel (de Covid-19-infectie) heeft opgelopen en bewijs van de plotselinge gebeurtenis (het contact met een coronapatiënt) op twee weerlegbare vermoedens kan steunen. Zo wordt het letsel vermoed door het ongeval veroorzaakt te zijn en wordt het ongeval dat zich voordoet tijdens de uitvoering van de arbeidsovereenkomst vermoed gebeurd te zijn door de uitvoering van de arbeidsovereenkomst. Het is dan aan de arbeidsongevallenverzekeraar om het tegendeel aan te tonen.

Het is nog afwachten hoe de rechtspraak hiermee zal omgaan, maar wellicht zullen Covid-19-besmettingen op de werkvloer in de toekomst voer zijn voor heel wat gerechtelijke discussies.