Terug naar overzicht
30 mrt 2021

De hervorming van het insolventierecht – De wet van 21 maart 2021 (Staatsblad 26 maart 2021), met in het bijzonder de invoering van het ‘Voorbereidend akkoord’’ (1 april 2021)

Op 11 maart 2021 werd een voor de praktijk belangrijke hervorming van het insolventierecht goedgekeurd.

Tijdens dit webinar geven mr. Jens Vrebos en mr. Astrid Lescouhier u een praktijkgericht overzicht van deze hervorming, waarbij vooral deze nieuwigheid in het oog springt: het vertrouwelijk aftasten van de mogelijkheid tot een minnelijk of collectief akkoord door de invoeging in boek XX, titel V, hoofdstuk 1, van een Afdeling 1/1 ‘Voorbereidend akkoord’.

Meer info: https://legellearning.be