Terug naar overzicht
30 mrt 2021

De RSZ sluit zich aan bij standpunt fiscus in verband met de thuiswerkvergoedingen

De fiscus heeft op 26 februari 2021 een nieuwe circulaire (2021/C/20) gepubliceerd in verband met de kosten eigen aan het thuiswerk. Deze circulaire vervangt een eerdere circulaire van 14 juli 2020 die in de praktijk tot onduidelijkheid leidde.

De circulaire is van toepassing op werknemers die structureel en op regelmatige basis thuiswerken (zijnde het equivalent van 1 werkdag per week beoordeeld op maandbasis). Ter dekking van de kosten verbonden aan het thuiswerk, aanvaardt de fiscus een forfaitaire vergoeding van 129,48 EUR per maand (een vergoeding die in april, mei en juni 2021 tijdelijk verhoogd wordt tot 144,31 EUR per maand). Deze forfaitaire vergoeding wordt geacht alle courante kantoorkosten te dekken (zoals gebruik kantoorruimte, nutsvoorzieningen, koffie, etc.).

Deze vergoeding is cumuleerbaar met bijvoorbeeld het forfait voor het professioneel gebruik van de eigen internetaansluiting, printer, etc.. Daarnaast laat de circulaire toe dat de werkgever bijvoorbeeld kantoormeubilair of computermateriaal dat de werknemer zelf aankocht terugbetaalt aan de reële kostprijs, voor zover dit redelijk is en met andere woorden niet té luxueus. Dit is bovendien slechts mogelijk om de zoveel tijd (bijvoorbeeld om de tien jaar voor een bureautafel) en op voorlegging van de werkelijke bewijsstukken.

In zijn tussentijdse instructies heeft de RSZ aangekondigd de circulaire te volgen. De RSZ stelt bovendien expliciet dat teruggegrepen zal worden naar deze circulaire bij twijfel of iets al dan niet als loon moet worden beschouwd bij terugbetaling van kosten.