Terug naar overzicht
23 sep 2022

Is een verbeterde omgevingshandhaving in zicht?

Al sinds de publicatie van de Beleidsnota Omgeving 2019-2024 van Zuhal Demir, Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme, ligt de optimalisatie van de omgevingshandhaving op tafel.

Het is evenwel pas naar aanleiding van o.a. de vaststellingen van PFOS-vervuiling in Zwijndrecht dat alles in een stroomversnelling is gekomen. Zo verleende de Vlaamse Regering in de Ministerraad van 13 mei 2022 haar principiële goedkeuring aan het voorontwerp van decreet over de optimalisatie van de omgevingshandhaving. Met het decreet probeert minister Zuhal Demir snel zichtbare en eenvoudig implementeerbare verbeteringen te realiseren om zo tot een betere omgevingshandhaving te komen.

Het ontwerpdecreet voorziet in tal van wijzigingen, met name o.a. het invoeren van:

  • een bijzondere bewijswaarde voor de vaststellingen in een verslag van milieu- en stedenbouwkundige inbreuken;
  • een weerlegbaar vermoeden van strafrechtelijke schuld in hoofde van de kentekenhouder van een voertuig voor overtredingen zoals het achterlaten van afval, de toegankelijkheid tot natuurterreinen, schendingen van de jachtregelgeving, …
  • een verhoorbevoegdheid van rechtswege voor een persoon die tevens toezichthouder is in het kader van milieuhandhaving.

Over het voorontwerp van decreet moet wel eerst nog advies worden ingewonnen bij verschillende instanties, waarna het definitieve ontwerp kan worden goedgekeurd. Wij houden u op de hoogte.