Terug naar overzicht
03 okt 2023

Het mijnenveld van consumentenschulden

Ondernemingen die rechtstreeks willen innen bij consumenten moeten sinds 1 september 2023 rekening houden met strengere regels, vastgelegd in het nieuwe Boek XIX "Schulden van de consument" in het Wetboek van Economisch Recht. Deze nieuwe regels zijn van toepassing op elke betalingsachterstand ontstaan en elke minnelijke invordering opgestart na 1 september 2023.

Een onderneming die een betalingsherinnering wil sturen naar een consument moet ten minste rekening houden met de volgende nieuwe regels:

 • De eerste betalingsherinnering is kosteloos en bevat een aantal verplichte gegevens.
 • Na de eerste betalingsherinnering volgt een wachttermijn van minstens 14 dagen.
 • De maximale kost voor een extra betalingsherinnering bedraagt 7,50 euro plus verzendkosten.
 • De maximale rentevoet bij laattijdige betaling kan niet hoger zijn dan die van toepassing is bij handelstransacties (momenteel 12%).
 • Schadevergoedingen zijn wettelijk begrensd op de volgende bedragen:
  • Openstaande hoofdsom ≤ 150 euro: 20 euro
  • Openstaande hoofdsom tussen 150,01 euro en 500 euro: 30 euro + 10% op het openstaande bedrag boven 150,01 euro
  • Openstaande hoofdsom > 500,01 euro (: 65 euro + 5% op het openstaande bedrag boven 500,01 euro met een maximum van 2.000 euro.

Kosten, schadevergoedingen of rente kunnen, zoals voorheen, enkel worden gevorderd als voorzien in de contractvoorwaarden. Hogere contractuele kosten, schadevergoedingen of rente dan wat wettelijk is bepaald, zijn bovendien nietig. In dat geval kunt u in principe zelfs geen enkele kost, schadevergoeding of rente meer vorderen.

Voor professionele invorderaars (bv. advocaten, incassobureaus, …) gelden bijkomende en afwijkende verplichtingen.

Wij raden u dan ook aan uw algemene voorwaarden en uw model van betalingsherinnering grondig te herzien.

Heeft u vragen? Wij staan steeds paraat met raad en daad.