Terug naar overzicht
22 feb 2022

“Mijn VerbouwPremie”: het nieuwe digitale loket voor alle woon-en energiepremies

Om de burger wegwijs te maken in het kluwen van de woon-en energiepremies, lanceert de Vlaamse Regering vanaf oktober 2022 het digitale loket “Mijn VerbouwPremie”. Via het loket kunnen particulieren en bedrijven een samengevoegde premie aanvragen voor renovatie en energiebesparende investeringen. Om in aanmerking te komen voor Mijn VerbouwPremie moet het pand minstens 15 jaar oud zijn, behalve voor investeringen in hernieuwbare energie. Hiervoor moet het pand minstens 5 jaar vergund zijn en moet, indien van toepassing, de EPB-aangifte tijdig zijn ingediend.

Een andere innovatie is dat er aan de hand van een tool op vandaag reeds kan geverifieerd worden welk premiebedrag in de “Mijn VerbouwPremie” voorzien is, één en ander afhankelijk van het inkomen.

Het huidige systeem waarbij er een afzonderlijke renovatie- en energiepremie moet worden aangevraagd loopt nog tot en met 30 juni 2022.