Terug naar overzicht
09 dec 2021

Nieuwe bepalingen procedure Raad voor Vergunningsbetwistingen in werking getreden

Zoals eerder aangekondigd, zijn er verschillende wijzigingen op til in het kader van de procedure bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen. Sommige waren al in werking getreden (o.a. omtrent het belang van verzoekende partijen), voor andere was het wachten op een uitvoeringsbesluit (o.a. wijzigingen omtrent termijnen bij verzoek tot tussenkomst en betaling van het rolrecht).

Op 1 december 2021 werd dit uitvoeringsbesluit gepubliceerd, zodat ook deze laatste wijzigingen effectief in werking zijn getreden met evident mogelijk verregaande gevolgen indien deze nieuwe voorschriften niet correct worden nageleefd (mogelijk zelfs onontvankelijkheid van de vordering).

De nodige waakzaamheid is dus geboden bij het doorlopen van een procedure bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen.