Terug naar overzicht
09 dec 2021

Nieuwe drempelbedragen voor overheidsopdrachten en concessies 2022-2023

Op 11 november 2021 zijn de nieuwe drempelbedragen inzake overheidsopdrachten en concessies gepubliceerd in het Publicatieblad van de EU. Wanneer deze bedragen overschreden worden, moeten aankondigingen van overheidsopdrachten of concessies Europees worden bekendgemaakt. De nieuwe drempelbedragen gelden van 1 januari 2022 tot en met 31 december 2023.

Enkel het drempelbedrag voor sociale en andere specifieke diensten blijft ongewijzigd (€ 750.000,00). De overige bedragen stijgen licht ten aanzien van de oude drempels voor de periode 2020-2021.

De nieuwe drempelbedragen (excl. btw) zijn:

Concessie voor (openbare) werken of dienstenconcessies: € 5.382.000,00

Overheidsopdrachten klassieke sectoren:

  • Werken: € 5.382.000,00
  • Leveringen en diensten voor centrale overheden: € 140.000,00
  • Leveringen en diensten voor decentrale overheden: € 215.000,00

Overheidsopdrachten speciale sectoren en defensie en veiligheid:

  • Werken: € 5.382.000,00
  • Leveringen en diensten: € 431.000,00