Terug naar overzicht
24 dec 2019

Nieuwe medewerker: mr. Maren Deracourt

Sinds 2 december 2019 mogen wij mr. Maren Deracourt als nieuwe medewerkster-advocate tot ons team rekenen. Maren studeerde in 2015 af als Master in de rechten aan de Universiteit Gent, waarna zij zich aansloot bij de Gentse balie. Tijdens haar stagejaren deed zij een zeer uitgebreide ervaring op in uiteenlopende rechtstakken zoals personen- en familierecht, vastgoedrecht, ondernemingsrecht, aviation, … Het was evenwel de verscheidenheid en de complexiteit van de zaken die de rechtstak ondernemingsrecht te bieden heeft die haar het meeste prikkelde. Maren heeft er dan ook voor gekozen zich verder te specialiseren in de juridische kant van het ondernemersleven.