Terug naar overzicht
31 mrt 2020

Op naar een centralisatie van uw financiële huishouding?

Vorige maand sprak het Hof van Justitie zich uit over het cumulverbod in het deontologisch reglement van het Beroepsinstituut van Boekhouders en Fiscalisten (BIBF). Dat reglement bepaalde tot 2017 dat het beroep van een extern boekhouder onverenigbaar was met elke ambachtelijke, landbouw- of handelsactiviteit. In 2017 werd dit reglement versoepeld, maar ook het nieuwe reglement voorzag nog in een algemeen verbod voor externe boekhouders op het uitoefenen van activiteiten van vastgoedmakelaars, verzekeringsmakelaars of -agenten , alle bancaire activiteiten en activiteiten van financiële dienstverlening waarvoor inschrijving nodig is bij de FSMA.

De Europese Commissie vond het algemeen cumulverbod te verregaand en startte een procedure op bij het Hof van Justitie. Op 27 februari 2020 oordeelde het Hof dat een dergelijk algemeen cumulverbod in strijd is met het Europees recht.

Een boekhouder moet volgens het Hof dus in principe ook kunnen optreden als verzekeringsmakelaar of vastgoedmakelaar, bankier, etc. Deze uitspraak brengt ons een stap dichter bij de centralisatie van uw financiële huishouding bij één dienstverlener. In de huidige regelgeving moet het BIBF nog steeds haar voorafgaande toestemming verlenen als een boekhouder het voornemen heeft om verschillende activiteiten te cumuleren. De Europese Commissie bekritiseert echter ook deze toestemmingsvereiste.

Wordt dus mogelijks nog vervolgd.