Terug naar overzicht
30 mei 2023

Procedure GAS-boetes voor beperkte snelheidsovertredingen aangepast

Op 21 april 2023 verscheen het derde Verzameldecreet Mobiliteit en Openbare Werken. De Vlaamse decreetgever zorgt hierin o.a. voor wijzigingen aan de Wegverkeerswet, meer concreet wat de regels m.b.t. GAS-boetes voor beperkte snelheidsovertredingen betreffen. De gemeenteraad kan bij reglement of verordening administratieve geldboetes voorzien voor beperkte snelheidsovertredingen op plaatsen waar de snelheid beperkt is tot 30 of 50 km per uur (waardoor er geen strafrechtelijke bestraffing meer is). Op vraag van de lokalen besturen zelf wordt deze procedure nu bijgestuurd om de efficiƫntie te verhogen.

Zo blijft het originele proces-verbaal voortaan in handen van de vaststeller en zal enkel een afschrift worden verstuurd aan de overtreder. Indien de overtreder beroep aantekent bij de politierechterbank, kan de vaststeller het originele proces-verbaal aan de rechtbank voorleggen. Een tweede aanpassing is dat het proces-verbaal mag worden vervangen door een informatiebrief voor buitenlandse overtreders, wat minder werklast genereert. De derde wijziging ten slotte betreft een verlenging van de termijn voor de sanctionerende ambtenaar om verweermiddelen te beoordelen (90 dagen in plaats van 30 dagen).

Deze wijzigingen zijn in werking getreden op 1 mei 2023.