Terug naar overzicht
29 jun 2021

Renovatieverplichting voor niet-residentiële gebouwen op komst

Op 7 mei 2021 gaf de Vlaamse regering principiële goedkeuring aan een besluit dat voorziet in een renovatieverplichting voor niet-residentiële gebouwen. Nu start een adviesronde, met doel dit besluit binnen enkele maanden definitief goed te keuren.

Elk niet-residentieel gebouw (bv. bedrijfsruimten, kantoren, horeca, handelszaken, etc.) zal vanaf 1 januari 2022 binnen vijf jaar na akte van verkoop, erfpacht of opstal, energetisch moeten renoveren en aan vier minimale eisen voldoen (m.b.t. dakisolatie, beglazing, warmte-opwekkers en koelinstallaties). Bepaalde gebouwen (o.a. beschermde monumenten) worden vrijgesteld van de eis inzake dakisolatie en beglazing.

Daarnaast voert het besluit ook een energieprestatiecertificaat (EPC) in voor niet-residentiële gebouwen, moeten kleine niet-residentiële gebouwen (< 500 m²) op termijn een energieprestatielabel C behalen en zullen grote niet-residentiële gebouwen over een minimaal aandeel van 5% hernieuwbare energie moeten beschikken.

De overheid zorgt voor financiële ondersteuning met een verhoogde investeringsaftrek, korting op de onroerende voorheffing, energiepremies van de netbeheerders, en investeringssteun van Elia.