Terug naar overzicht
23 sep 2022

Stevig gesleuteld aan het re-integratietraject voor arbeidsongeschikte werknemers: nieuwe regels al deels van toepassing vanaf 1 oktober 2022

Het KB tot wijziging van de codex over het welzijn op het werk wat het re-integratietraject voor arbeidsongeschikte werknemers betreft van 1 september 2022 zorgt voor een relatief grondige herziening van de oorspronkelijke regels die van toepassing zijn bij het re-integratietraject voor arbeidsongeschikte werknemers.

Zo is het voortaan wél mogelijk om in geval van arbeidsongeval of beroepsziekte het re-integratietraject op te starten. Ander verschil is dat de werkgever nu geen vier maar drie maanden arbeidsongeschiktheid zal moeten afwachten alvorens hij de preventieadviseur-arbeidsarts kan verzoeken een re-integratietraject op te starten. Een nieuwigheid is ook dat als de werknemer wordt uitgenodigd voor een re-integratiebeoordeling, en gaat deze hier niet op in, dan wordt het re-integratietraject beëindigd. Voorwaarde is wel dat de werknemer tot driemaal toe moet zijn uitgenodigd, met minstens 14 kalenderdagen tussen de uitnodigingen.

De mogelijke beslissingen die de preventieadviseur-arbeidsarts kan nemen zijn verminderd van vijf naar drie. Opvallend is het wegvallen van de beslissing dat de werknemer definitief ongeschikt is om het overeengekomen werk te hervatten én niet in staat is om bij de werkgever enig aangepast of ander werk uit te voeren. Deze beslissing leidde in de praktijk veelal, bij afwezigheid van beroep van de werknemer tegen deze beslissing, tot een beëindiging op grond van medische overmacht.

De drie mogelijke beslissingen zijn voortaan:

  • Beslissing A: tijdelijk ongeschikt + aangepast of een ander werk mogelijk;
  • Beslissing B: definitief ongeschikt + aangepast of ander werk mogelijk;
  • Beslissing C: (voorlopig) niet mogelijk is om een re-integratiebeoordeling te verrichten, dit wegens medische redenen. Deze beslissing bevat ook meteen de mededeling van het einde van het re-integratietraject. Deze kan ten vroegste drie maanden na deze beslissing opnieuw kan worden opgestart.

Is er dan helemaal geen beëindiging meer mogelijk op grond van medische overmacht?

Jawel, maar de procedure die hierbij van toepassing is, steekt voortaan in een geheel nieuw jasje. Pas bij een ononderbroken periode van negen maanden arbeidsongeschiktheid kan de preventieadviseur-arbeidsarts op vraag van de werkgever of werknemer nagaan of het definitief onmogelijk is om het overeengekomen werk te verrichten. Uiterlijk binnen de drie maanden na ontvangst van de kennisgeving van de intentie om na te gaan of het voor de werknemer definitief onmogelijk is om het overeengekomen werk te verrichten, deelt de preventieadviseur-arbeidsarts aan de werkgever en de werknemer zijn vaststelling mee. De werknemer die niet akkoord gaat met de vaststelling van zijn definitieve ongeschiktheid voor het overeengekomen werk, kan hiertegen beroep aantekenen.

Deze laatste vernieuwde piste die eventueel kan leiden tot een beëindiging wegens medische overmacht, is actueel nog niet van toepassing wegens het ontbreken van bepalingen tot inwerkingtreding.

De overige vernieuwingen treden wel al in werking vanaf 1 oktober 2022.