Terug naar overzicht
27 okt 2020

Tijdelijke werkloosheid ondanks verstrengde coronamaatregelen minder soepel

Veel werkgevers maakten de laatste maanden gebruik van de vereenvoudigde procedure tijdelijke werkloosheid corona. Vanaf 1 september 2020 kunnen enkel nog de sectoren of de werkgevers die bijzonder hard getroffen zijn door de coronacrisis de vereenvoudigde procedure aangaande tijdelijke werkloosheid kunnen gebruiken (dit actueel tot 31 december 2020).

Werkgevers zijn bijzonder hard getroffen in twee gevallen: (1) ze behoren tot een sector die nog bijzonder lijdt onder de beperkende maatregelen of (2) ze kunnen minstens 20% tijdelijke werkloosheid wegens overmacht corona of tijdelijke werkloosheid voor economische redenen aantonen in het tweede trimester 2020 ten opzichte van het totale aantal dagen aangegeven bij de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid.

Om verder gebruik te kunnen maken van deze versoepelingen moet een formulier (C106A-CORONA-HGO) ingediend worden bij het werkloosheidsbureau van de RVA bevoegd voor de maatschappelijke zetel van de onderneming. De werknemers moeten ook voorafgaandelijk op de hoogte worden gebracht.

De hard getroffen sectoren werden opgesomd bij Ministerieel Besluit van 10 september 2020, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 17 september 2020 (http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/2020/09/10/2020043025/staatsblad). Het gaat daarbij onder meer over de socio-culturele sector, de autobussector, autobussen en autocars, het kappersbedrijf en de schoonheidszorgen, etc.

Andere ondernemingen vallen terug op de gewone opties (economische werkloosheid of werkloosheid omwille van overmacht). Belangrijk hierbij is de voorafgaandelijke mededeling aan de RVA en de aflevering van controlekaarten. Er zijn wel een aantal overgangsmaatregelen genomen in verband met de tijdelijke werkloosheid omwille van economische redenen (bijvoorbeeld een langere schorsingsperiode, geen vereiste van erkenning als onderneming in moeilijkheden voor tijdelijke werkloosheid voor bedienden).