Terug naar overzicht
25 sep 2019

UBO-register: de deadline is nabij

We berichtten al verschillende keren over het UBO-register, het register waarin in elk geval alle vennootschappen, verenigingen en stichtingen hun uiteindelijke begunstigden moeten registreren in het kader van de strijd tegen het witwassen (cf. Recht in de Onderneming nr. 60 – 28 november 2017, Recht in de Onderneming nr. 69 - 30 oktober 2018, en Recht in de Onderneming nr. 73 – 26 februari 2019).

U heeft strikt genomen nog 6 dagen de tijd - dus uiterlijk 30 september 2019 - om de uiteindelijke begunstigden van uw vennootschap (inclusief de maatschap), vzw of stichting te registreren. Ook de minder vaak voorkomende Belgische UBO’s van buitenlandse trusts, fiducieën of gelijkaardige constructies moeten gemeld worden. Doet u dit niet, riskeert u als bestuurder een administratieve boete van minimum 250 euro en maximum 50 000 euro en stelt u zich bloot aan strafsancties. De administratie zou een gedoogperiode inlassen tot het einde van het jaar waarbij ze zich tolerant zou opstellen bij ontbrekende of foutieve registraties in het UBO-register.

Met de eenmalige registratie is de kous niet af. Jaarlijks en binnen de maand na elke wijziging van de UBO moet het UBO-register worden bijgewerkt. En vergeet u vooral ook niet de natuurlijke personen, op de daartoe formeel voorgeschreven manier, te verwittigen dat u hen als UBO registreerde.