Terug naar overzicht
09 dec 2021

Update voor de intellectuele eigendom van kmo’s

De ministerraad keurde op 21 oktober 2021 een voorontwerp van wet goed, waarmee diverse aspecten van het intellectueel eigendomsrecht worden gemoderniseerd. Onder meer door toegankelijkheid, leesbaarheid en begrijpelijkheid voorop te stellen, is het voornamelijk de bedoeling om de economische ontwikkeling van innovatieve kmo’s te stimuleren.

De belangrijkste (voorgestelde) maatregelen zijn:

  • Flexibiliteit in het gebruik van talen;
  • Het implementeren van de Digital Access Service (DAS) van de WIPO (World Intellectual Property Organization);
  • Verlenging van de termijnen in de octrooiverleningsprocedure bij een crisis omtrent de openbare veiligheid;
  • Aanpassing aan de AVG (Algemene verordening gegevensbescherming) van het octrooirecht;
  • Financiering van de onderzoeksverslagen;
  • Aanpassing van de betaaltermijnen van de jaartaks over het kwekersrecht;
  • Authenticatie van de beslissingen van het Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie (EUIPO).

Het voorontwerp wordt thans ter advies voorgelegd aan de Raad van State. We houden u op de hoogte van de verdere evoluties van deze nieuwe regelgeving in wording.