Terug naar overzicht
29 mrt 2022

Verduidelijking doelstellingen loonbonus cao nr. 90

Wilt u uw werknemers of een groep werknemers een niet-recurrente loonbonus toekennen? Cao nr. 90 biedt al langer de mogelijkheid om dit op een financieel voordelige manier te doen. Er moet een collectieve toekenning te zijn, afhankelijk van de verwezenlijking van een vooraf bepaald collectief doel.

De Nationale Arbeidsraad heeft de toegelaten doelstellingen recent verduidelijkt in een advies van 22 februari 2022.

Het advies verduidelijkt dat de collectieve doelstellingen niet noodzakelijk van economische of financiƫle aard moeten zijn, maar - bij wijze van voorbeeld - ook kunnen bijdragen tot de verbetering van collectieve prestaties, of verband kunnen houden met welzijn op het werk, veiligheid, maatschappelijk verantwoord ondernemen, milieu/ecologie, mobiliteit of met andere maatschappelijke uitdagingen.

Wat betreft de doelstellingen omtrent het welzijn van de werknemers op het werk en omtrent mobiliteit gelden voortaan enkele bijkomende voorwaarden.

Streeft u doelstellingen na met betrekking tot het welzijn van de werknemers op het werk, met inbegrip van die betreffende de vermindering van het aantal arbeidsongevallen, of betreffende de vermindering van het aantal afwezigheidsdagen? Dan zal u voortaan uw globaal preventieplan en uw lopende jaaractieplan als bijlage bij uw toekenningsplan moeten voegen. Een verklaring op eer volstaat niet meer.

Houden uw doelstellingen verband met mobiliteit? Dan zijn deze enkel toegelaten wanneer fietsvergoedingen worden toegekend aan werknemers die hun woon-werkverplaatsingen met de fiets afleggen.