Terug naar overzicht
23 feb 2021

Vergaderen met de algemene vergadering van aandeelhouders en het bestuur in coronatijden (9 maart 2021)

In samenwerking met de Conferentie van de Jonge Balie te Brugge geeft mr. Vanessa Ramon een actuele update over vergaderen met de algemene vergadering van aandeelhouders en het bestuur in coronatijden.

Het KB nr. 4 van 9 april 2020 (BS 9 april 2020) voerde tijdelijke noodmaatregelen in voor de periode van 1 maart tot 30 juni 2020 die hun uitloop blijven kennen. Daarna stuurde de wet van 20 december 2020 (BS 24 december 2020) de vergaderregels opnieuw bij, deze keer permanent. Traditioneel werden de meeste vergaderingen binnen de collegiale organen van ondernemingen, als ze al niet op papier werden gehouden, fysiek gehouden. Het afgelopen jaar is meer en meer op zoek gegaan naar niet-fysieke alternatieven voor een geldige besluitvorming. De regels voor vier alternatieve manieren voor besluitvorming komen in de uiteenzetting aan bod : de schriftelijke besluitvorming, de e-vergadering, op voorhand stemmen, en deelnemen bij volmacht samen met een handig overzicht voor de verschillende vergaderprocedés op het niveau van het bestuursorgaan en de algemene vergadering van aandeelhouders volgens de diverse regelgevingen in de tijd.

Meer info: www.linkedin.com