Terug naar overzicht
28 jun 2022

Verhoogd aantal sociale inspecties juni 2022 – wees voorbereid!

In het kader van het Actieplan Sociale Fraudebestrijding worden jaarlijks zes sectorspecifieke flitscontroles georganiseerd. Deze controles bestaan naast de gewone sociale controles. Dergelijke specifieke controles focussen zich op de (sociale) fraudegevoelige sectoren van ons land, nl. bewakingssector – transportsector – bouwsector – horecasector – land- en tuinbouwsector. In juni is de horecasector aan de beurt.

In mei 2022 werd de bouwsector geviseerd. In de desbetreffende maand werden 154 ondernemingen gecontroleerd. 85 ondernemingen waren in overtreding. In totaliteit werden 34 Pro-Justitia’s opgemaakt en werden 17 waarschuwingen gegeven.

Bij een flitscontrole krijgt de onderneming op éénzelfde moment verschillende inspectiediensten over de vloer met elk hun eigen bevoegdheid (RSZ, FOD WASO, RVA, …). Bij een dergelijk bezoek van de inspectiedienst zullen verschillende documenten worden opgevraagd.

De Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (SIOD) stelt op haar website een checklist ter beschikking van zaken die tijdens een controle systematisch worden gecontroleerd. Deze lijst kan door de onderneming worden gebruikt ter zelfcontrole. Deze checklist maakt onder andere melding van:

  • De (gewone dan wel bijzondere) DIMONA-aangifte;
  • Het arbeidsreglement;
  • De deeltijdse arbeidsovereenkomsten en het daar bijhorende afwijkingsregister;
  • De uitzendarbeidsovereenkomsten, de studentenovereenkomsten dan wel de raamovereenkomst flexi-job;
  • Documenten m.b.t. de gelegenheidsarbeid (zgn. ‘extra’s’).

De uitgebreide versie van deze checklist kunt u consulteren op www.siod.belgie.be.