Terug naar overzicht
29 mrt 2021

Versoepeling tijdelijke werkloosheid overmacht corona

Minister van Economie en Werk Pierre-Yves Dermagne versoepelde op donderdag 25 maart 2021 de tijdelijke werkloosheid overmacht corona. Hiermee kwam hij tegemoet aan de oproep van het overlegcomité om kinderen in de periode van 29 maart 2021 tot en met 18 april 2021 zoveel als mogelijk thuis te houden.

Een werknemer die gevolg geeft aan deze oproep kan beroep doen op het stelsel van tijdelijke werkloosheid indien:

  • er sprake is van een volledige of gedeeltelijke annulering opvang in de paasvakantie waardoor de werknemer dient in te staan voor de opvang van het minderjarig kind waarmee men samenwoont. Let op: de werknemer kan enkel gebruik maken van het recht indien het kind ten laatste op 18 maart 2021 was ingeschreven.
  • de werknemer het kind waarmee hij/zij samenwoont, thuishoudt van de kleuterschool in de periode van 29 maart tot 3 april 2021 én zelf instaat voor de opvang.
  • de werknemer het kind waarmee hij/zij samenwoont, thuishoudt van het kinderdagverblijf in de periode van 29 maart tot 18 april 2021 én zelf instaat voor de opvang.

De werknemer die gebruik wenst te maken van dit recht, dient dit onmiddellijk te melden aan de werkgever. Voor wat betreft de inschrijving voor een vakantiekamp of buitenschoolse opvang zal de werknemer het attest annulatie moeten kunnen voorleggen. Voor de twee andere situaties dient gebruik te worden gemaakt van het attest opvang kind sluiting corona.

De overige voorwaarden en procedures van de tijdelijke werkloosheid blijven onverkort van toepassing.