Terug naar overzicht
23 feb 2021

Voortaan GAS-boete mogelijk voor kleine snelheidsovertreding

Vanaf 1 februari 2021 kunnen Vlaamse steden en gemeenten kleine snelheidsovertredingen in zones 30 en 50 km per uur bestraffen met een GAS-boete.

De voorwaarden om een snelheidsovertreding via deze weg te beboeten, zijn de volgende:

  • vastgelegd met een gemeentelijke flitscamera;
  • begaan door meerderjarigen of rechtspersonen;
  • waarbij er niet gelijktijdig ook een andere overtreding wordt vastgesteld; en
  • waarbij de toegelaten maximumsnelheid met niet meer dan 20 km per uur wordt overschreden.

Binnen vier weken na de overtreding wordt het pv van overtreding en de GAS-boete aan de overtreder bezorgd. Men heeft dan de keuze binnen 30 dagen te betalen, of schriftelijk verweer in de dienen. Tegen de eindbeslissing waarbij een GAS-boete is opgelegd, is finaal beroep mogelijk bij de politierechtbank.