Terug naar overzicht
30 mrt 2021

Wijziging beroepsprocedures voor omgevingsvergunningen op komst

Naast de recente invoering van de mogelijkheid om een beroep in te dienen via het digitale loket, keurde de Vlaamse Regering recent een ontwerpdecreet goed waarin de beroepsprocedure voor omgevingsvergunningen efficiënter wordt gemaakt.

De meest opvallende wijziging is dat een onwettigheid enkel nog zal kunnen leiden tot een vernietiging indien:

  • de eigen belangen van de beroepsindiener concreet worden geschaad, én
  • de rechtsregel die hij inroept zijn belangen effectief kan beschermen.

Enkel beroepsgrieven die reeds vervat zaten in het administratief beroep kunnen voorts nog voor de bestuursrechtscolleges aangevoerd worden. Daarnaast zijn er nog enkele andere eerder formele wijzigingen.

Wij houden u op de hoogte omtrent de inwerkingtreding van deze nieuwe bepalingen.