Terug naar overzicht
28 dec 2021

Wijziging registratierechten definitief goedgekeurd en in werking op 1 januari

Het Vlaams Parlement heeft op 22 december de hervorming van het verkooprecht (“registratierechten”) definitief goedgekeurd. Deze hervorming zal nu definitief in werking treden op 1 januari 2022.

Hierdoor worden de registratierechten op een “enige eigen woning” verlaagd naar 3% (i.p.v. voorheen 6%), wat zou zijn ingegeven als compensatie voor de stijging van de verkoopprijzen. Bij een ingrijpende energetische renovatie of sloop en herbouw van de woning geldt daarenboven nog maar een verkooprecht van 1% (voorheen 5%). Het grensbedrag voor de bijkomende rechtenvermindering voor bescheiden woningen stijgt bovendien van 200.000 naar 220.000 euro (in kernsteden 240.000 euro). Om van dit alles toepassing te maken, telt de datum van de notariële akte (en dus niet de datum van de “compromis”). Voor de verminderde tarieven bij het aankopen van de enige gezinswoning is één van de voorwaarden dat u maar één woning mag bezitten. Als u nog een woning heeft, moet u die voortaan pas binnen de twee jaar (i.p.v. één jaar) verkopen om te kunnen genieten van het gunsttarief.

Daartegenover staat een verhoging van het verkooprecht voor andere dan de enige eigen woning (zoals een tweede eigendom of bouwgrond) van 10% naar 12%. Voor de inwerkingtreding van deze verhoging telt dan weer wél de datum van de onderhandse verkoopovereenkomst (compromis). Indien u dus in 2021 dergelijke compromis hebt ondertekend (doch de akte pas in 2022 wordt verleden), wordt “slechts” 10% aangerekend.