Terug naar overzicht
31 mrt 2020

Zonnecentra krijgen voorlopig terug wat ademruimte

In haar arrest van 5 februari 2020 heeft de Raad van State het Koninklijk Besluit van 24 september 2017 tot bepaling van de voorwaarden voor de uitbating van zonnecentra vernietigd.

Het belangrijkste praktisch gevolg van deze vernietiging is dat de zonnebankcentra nu opnieuw zelf het huidtype van hun klanten mogen vaststellen. Het vernietigde K.B. voorzag namelijk dat de consument een medisch getuigschrift, opgemaakt door een arts, dat zijn huidtype bevestigde moest voorleggen aan het zonnecentrum.

Door de vernietiging is het oude K.B. van 20 juni 2002 tot vaststelling van de voorwaarden voor het uitbaten van een zonnecentrum voorlopig terug van toepassing. Dit K.B., dat laatst gewijzigd werd op 22 december 2016, onderwerpt de zonnecentra ook aan een reeks van verplichtingen. Zo moet bijvoorbeeld elke consument een klantenfiche ondertekenen, moet de toegang geweigerd worden aan bepaalde personen zoals minderjarigen of consumenten met een huidtype I, enzovoort.

Iedere plaats waar minstens één zonnebank ter beschikking staat van consumenten wordt in principe beschouwd als een zonnecentrum. Ook fitness- of welnesscentra vallen bijgevolg onder deze regels.