Terug naar overzicht

Specialisaties

  • Begeleiding van overnames (SPA en ATA)
  • Geschillen tussen aandeelhouders
  • Bestuurdersaansprakelijkheid
  • Intellectueel eigendomsrecht en ICT-recht

Bram Baert

Advocaat - vennoot
bram.baert@crivitspersyn.be

Bram Baert studeerde rechten aan de Universiteit Gent. Hij werd in 1997 advocaat aan de balie in Brugge en ging meteen aan de slag bij Crivits & Persyn.

Bram heeft vooral een grote expertise opgebouwd in materies van vennootschapsrecht. Hij begeleidt frequent overnames van ondernemingen (aandelentransacties en activatransacties) en adviseert in uiteenlopende materies van intellectuele eigendom en privacyrecht. Hij is een gedreven contractonderhandelaar die zorgt voor sluitende overeenkomsten. Bij conflicten over de uitvoering van overeenkomsten geeft Bram u passend advies en staat hij u bij in het voeren van arbitrage- en gerechtelijke procedures. Ook in vennootschapsgeschillen, geschillen waarbij de aansprakelijkheid van een bestuurder in het gedrang komt of geschillen tussen aandeelhouders begeleidt hij u vakkundig.