Vereffening van deficitaire vennootschappen

Ondernemingen gaan soms door zwaar weer. Ze verliezen een belangrijke klant, de conjunctuur wijzigt, een product of dienst waarin ze investeerden slaat niet aan … Gewoon verder doen is meestal de slechtste optie.

Er bestaan tal van remedies. U kunt nieuw kapitaal aantrekken, een samenwerking met een andere onderneming of zelfs een fusie overwegen. U kunt ook uit noodzaak personeel afdanken of uw onderneming overdragen. Specifiek voor ondernemingen in moeilijkheden bestaan er instrumenten die een herstructurering makkelijker maken. De opschorting van betalingen (WCO) biedt een kader, een soort rustpauze, waarin alle opties onderzocht kunnen worden, gaande van een vermindering van schulden tot een afbetalingsregeling.

Binnen een vereffening van uw vennootschap kan zowel een overdracht als een stopzetting worden gerealiseerd. Crivits & Persyn kan u in het volledige herstructureringsproces begeleiden. We onderzoeken uw dossier en adviseren u concreet en praktisch. We kunnen niet alleen collectief ontslag begeleiden, maar ook de overdracht van personeel en overdracht van onderneming als asset deal of als share deal. We treden op als vereffenaar van vennootschappen en verenigingen, zelfs als het risico bestaat dat de vereffening deficitair zal zijn.