Terug naar overzicht
26 jan 2021

Gunstig btw tarief van 6% bij afbraak en heropbouw tijdelijk uitgebreid

Vanaf 1 januari 2021 tot en met 31 december 2022 wordt het gunstig tarief van 6% BTW voor afbraak en heropbouw van woningen uitgebreid naar het hele land. De nieuwe regeling kent volgende specifieke voorwaarden en geldt naast de bestaande regeling die al van toepassing is in 32 centrumsteden:

  • Een gebouw wordt afgebroken, waarna op hetzelfde perceel - niet noodzakelijk op exact dezelfde plaats - een woning met een oppervlakte van max. 200 m² wordt gebouwd;
  • De bouwheer/koper moet “zonder uitstel” gedurende vijf jaar zijn domicilie vestigen in de nieuwe woning;
  • Deze woning wordt uitsluitend of hoofdzakelijk gebruikt als enige eigen woning.

Bovendien moet voorafgaand aan de werken een elektronische verklaring worden ingediend bij het bevoegde btw-kantoor. Een nieuwe en opmerkelijke toevoeging is dat de versoepeling eveneens geldt voor projecten van aannemers en bouwpromotoren (mits de bouwheer/koper voldoet aan voormelde voorwaarden).