Terug naar overzicht
29 dec 2020

Mr. Jens Vrebos wordt curator

Het is met trots dat wij u kunnen melden dat mr. Jens Vrebos op 20 december jl. de eed aflegde als faillissementscurator. Eerder dit jaar werd hij door de algemene vergadering van de ondernemingsrechtbank Gent benoemd en op de lijst der curatoren opgenomen. Ons kantoor telt thans niet minder dan 4 curatoren (ook mr. Crivits, mr. Van Vynckt en mr. Lescouhier zijn curator) en bestendigt met deze benoeming haar gereputeerde insolventiepraktijk.