Return to overview
25 Apr 2023

Limieten op komst voor opeenvolgende arbeidsovereenkomsten voor bepaalde duur en vervangingsovereenkomsten

Op 17 juni 2021 zag het Grondwettelijk Hof een schending van een gelijkheidsbeginsel in het feit dat de arbeidsovereenkomstenwet enkel voorzag in beperkingen voor het sluiten van opeenvolgende arbeidsovereenkomst van bepaalde duur en opeenvolgende vervangingsovereenkomsten, maar niet voor de combinatie van arbeidsovereenkomsten van bepaalde duur en vervangingsovereenkomsten.

Om hieraan tegemoet te komen, keurde de Kamer op 16 maart 2023 een nieuw wetsontwerp goed.

Nog even ter herinnering: actueel kunnen opeenvolgende arbeidsovereenkomsten van bepaalde duur of vervangingsovereenkomsten slechts gesloten worden in specifieke gevallen, nl. wanneer deze overeenkomsten gerechtvaardigd zijn wegens de aard van het werk of wegens andere wettige redenen of wanneer er tussen de overeenkomsten een onderbreking is toe te schrijven aan de werknemer. De duur van dergelijke opeenvolgende contracten is bovendien beperkt tot twee jaar. Worden deze limieten en voorwaarden overtreden dan gelden de regels voor arbeidsovereenkomsten voor onbepaalde tijd.

Voor de opeenvolging van arbeidsovereenkomsten van bepaalde duur en vervangingscontracten wordt nu een vergelijkbare regeling ingevoerd. De totale duur van de opeenvolging dergelijke overeenkomsten zonder dat er een onderbreking is, toe te schrijven aan de werknemer, mag niet langer mag zijn dan twee jaar. Zoniet wordt deze overeenkomst beschouwd als een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde duur.

Nog één nuance: wanneer een vervangingsovereenkomst volgt op verschillende arbeidsovereenkomsten van bepaalde duur die gerechtvaardigd zijn wegens de aard van het werk of andere wettige redenen, dan wordt die buiten beschouwing gelaten zonder dat de totale duur van deze opeenvolging van overeenkomsten langer mag zijn dan drie jaar.

We brengen u natuurlijk op de hoogte wanneer de wetswijzing van toepassing wordt.