Chanel vs. Huawei: belang van de richting van merken

29 Jun 2021
Publicaties
Image removed.

Omzeggens iedereen kent het logo van modebedrijf Chanel (de twee gespiegelde, in elkaar gehaakte C’s). Toen telecomgigant Huawei in 2017 een zeer gelijkaardig (maar rechtop staand) beeld wilde...

Read more about @note.title.value

Rik Crivits opnieuw herkozen tot stafhouder, Frede Van In ook opnieuw lid van de raad van de Orde.

29 Jun 2021
Nieuws

Ons kantoor is zeer verheugd te kunnen meedelen dat mr. Rik Crivits opnieuw werd verkozen tot stafhouder van Balie West-Vlaanderen, met een overtuigende score van 1.132 stemmen. Dit werd bekend...

Read more about @note.title.value

Faillissement: praktische benadering vanuit het standpunt van het personeel (26 augustus 2021)

29 Jun 2021
Seminaries

Mr. Mariël Van Vynckt geeft op 26 augustus 2021 in samenwerking met Utopix een opleiding over de aanpak van een faillissement met personeel. Zij zal een praktische toelichting geven over de drie...

Read more about @note.title.value

Verlenging fiscaal voordeel voor de verhuurder bij kwijtschelding huur door corona

29 Jun 2021
Publicaties

In eerdere nieuwsberichten deelden we reeds mee dat een verhuurder, onder bepaalde voorwaarden, een belastingvoordeel van 30% kon genieten indien hij de huur voor minstens 40% kwijtschold voor de...

Read more about @note.title.value

Renovatieverplichting voor niet-residentiële gebouwen op komst

29 Jun 2021
Publicaties

Op 7 mei 2021 gaf de Vlaamse regering principiële goedkeuring aan een besluit dat voorziet in een renovatieverplichting voor niet-residentiële gebouwen. Nu start een adviesronde, met doel dit besluit...

Read more about @note.title.value

Sociaal akkoord 2021-2022 in a nutshell

29 Jun 2021
Publicaties

Op dinsdag 10 juni 2021 geraakten de sociale partners het eens over de ontwerpversie van het interprofessioneel akkoord 2021-2022. Dit ontwerp kreeg inmiddels groen licht van de vakorganisaties. Wij...

Read more about @note.title.value

Artikel van de maand door Mariël Van Vynckt: Koopjes bij de RSZ: het hele jaar door of toch niet? Doelgroepvermindering eerste aanwerving een stand van zaken

29 Jun 2021
Publicaties

In volle sperperiode voor de zomersolden worden we om de oren geslagen met reclame voor hoge kortingen tijdens de koppelverkoop. Tijd om ook even stil te staan bij de kortingen op...

Read more about @note.title.value

Crivits & Persyn ruim vertegenwoordigd in loopcriterium “Dwars door Brugge”

25 May 2021
Nieuws

Crivits & Persyn toont zich ook graag van zijn sportiefste kant. Veel advocaten en medewerkers namen dan ook deel aan de ENGIE Dwars door Brugge running tour, waarbij er kon worden gekozen om 6,5 of...

Read more about @note.title.value

Beslag anders belicht (webinar/30 augustus 2021)

25 May 2021
Seminaries

Tijdens dit webinar geeft mr. Jens Vrebos een praktijkgericht overzicht van enkele specifieke beslagen (bitcoins, aandelen, webdomeinen, vliegtuigen, schepen,…). Voorts wordt de impact van het...

Read more about @note.title.value

Conflicten in rechtspersonen (vennootschappen en vzw’s): een stand van zaken (6 juli 2021)

25 May 2021
Seminaries

Mr. Vanessa Ramon geeft op 6 juli 2021, in samenwerking met Intersentia en LegalNews, een webinar waarbij vanuit een praktijkgerichte invalshoek de verschillende actiemogelijkheden bij...

Read more about @note.title.value

Grondig overzicht faillissementsrecht: specifieke procedures, bestuursaansprakelijkheid, personeel en overdracht activa (4 juni 2021)

25 May 2021
Seminaries

Op 4 juni 2021 geven mr. Jens Vrebos en mr. Mariël Van Vynckt in samenwerking met Utopix een seminarie waarin zij een aantal specifieke topics bespreken in verband met o.a....

Read more about @note.title.value

Gebruik netto-overuren in cruciale sectoren verlengd

25 May 2021
Publicaties

Nog tot 30 juni 2021 kan in de cruciale sectoren (bijvoorbeeld voedingsnijverheid, schoonmaak, etc.) gebruik gemaakt worden van netto-overuren. Deze overuren nemen de vorm aan van vrijwillige overuren...

Read more about @note.title.value

Grondwettelijk hof biedt gefailleerde natuurlijke personen een tweede kans op een tweede kans

25 May 2021
Publicaties

Het insolventierecht ingevoerd in 2018 heeft als doel het tweedekansondernemerschap te bevorderen. Daardoor laat de wet toe dat de natuurlijke persoon gefailleerde die binnen de drie maanden na...

Read more about @note.title.value

Modelovereenkomst voor belastingvoordeel bij kwijtschelding huur door corona

25 May 2021
Publicaties

Zoals vorige maand in de nieuwsbrief toegelicht, kan een verhuurder die de huur voor ten minste 40% heeft kwijtgescholden voor de maanden april, mei en/of juni 2021 - gelet op de verplichte sluiting...

Read more about @note.title.value

Procedure bij Raad van State versoepeld

25 May 2021
Publicaties

De maatregelen tegen het coronavirus zorgden bij de rechtscolleges onder meer voor de aanbeveling om minder (fysieke) hoorzittingen te voorzien en nadruk te leggen – waar mogelijk of wenselijk – op...

Read more about @note.title.value

Artikel van de maand door Yves Vandendriessche: Drie jaar GDPR: tijd voor een opfrisbeurt

25 May 2021
Publicaties

Drie jaar geleden, op 25 mei 2018, trad de General Data Protection Regulation (GDPR) in voege.

Afgaand op de cijfers die UNIZO verspreidde naar aanleiding van die verjaardag is het ondernemingsleven...

Read more about @note.title.value

Klein verlet voor vaccinatie van uw personeel

27 Apr 2021
Publicaties

Op 9 april 2021 werd de Wet van 28 maart 2021 houdende toekenning van een recht op klein verlet voor werknemers met het oog op het toegediend krijgen van een vaccin ter bescherming tegen het...

Read more about @note.title.value

Fiscaal voordeel voor verhuurder bij kwijtschelding huur door corona

27 Apr 2021
Publicaties

Een verhuurder die zijn huurder (die verplicht moet sluiten door de coronamaatregelen) geheel of gedeeltelijk ontlast van de huurprijs, kan beloond worden met een belastingvoordeel tot 30% van de...

Read more about @note.title.value