Overdracht van activa of activiteiten van een onderneming via een koop-verkoopovereenkomst of via de in het wvv voorziene regeling (15 maart 2022)

28 Dec 2021
Seminaries

In samenwerking met LegelNews geeft mr. Vanessa Ramon op 15 maart 2022 een webinar over de overdracht van activa of activiteiten uit een onderneming, waarbij gewezen wordt op de mogelijkheid dit te...

Read more about @note.title.value

Juridische aspecten i.v.m. welzijn op het werk (28 februari 2022 en 15 maart 2021)

28 Dec 2021
Seminaries

Op 28 februari en 15 maart 2022 geeft meester Charline Bulteel in samenwerking met SBM een inleiding tot het arbeidsongevallenrecht, dit in het kader van de cyclus ‘Preventieadviseur niveau 1’.

Locat...

Read more about @note.title.value

Een deficitaire vereffening (8 februari 2022)

28 Dec 2021
Seminaries

Mr. Jens Vrebos en mr. Astrid Lescouhier geven op 8 februari 2022, in samenwerking met M&D Seminars en NCOI, een webinar omtrent de deficitaire vereffening. Van uit hun praktijkervaring bespreken ze...

Read more about @note.title.value

Wijziging registratierechten definitief goedgekeurd en in werking op 1 januari

28 Dec 2021
Publicaties

Het Vlaams Parlement heeft op 22 december de hervorming van het verkooprecht (“registratierechten”) definitief goedgekeurd. Deze hervorming zal nu definitief in werking treden op 1 januari 2022.

Hier...

Read more about @note.title.value

Cao nr. 149 met betrekking tot telewerk wordt verlengd tot eind maart 2022

28 Dec 2021
Publicaties

Op 7 december 2021 besliste de Nationale Arbeidsraad om de geldigheidsduur van cao nr. 149 van 26 januari 2021 betreffende aanbevolen of verplicht telewerk omwille van de coronacrisis te verlengen...

Read more about @note.title.value

Algemene vergaderingen van mede-eigenaars opnieuw digitaal of schriftelijk

28 Dec 2021
Publicaties

Sinds eind november zijn fysieke of hybride algemene vergaderingen van mede-eigenaars opnieuw niet langer toegelaten. Deze worden door de overheid immers beschouwd als een verboden ‘private...

Read more about @note.title.value

Koper failliet verklaard? Roep tijdig uw eigendomsvoorbehoud in!

28 Dec 2021
Publicaties

Veel leveranciers bedingen een clausule van eigendomsvoorbehoud in een verkoopovereenkomst of in hun factuurvoorwaarden. De verkoper blijft daardoor in principe eigenaar van het geleverde goed tot de...

Read more about @note.title.value

Artikel van de maand door Julie Hoflack: De inhoudings- en doorstortingsplicht van sociale schulden

28 Dec 2021
Publicaties

Opdrachtgevers, aannemers en onderaannemers die bepaalde activiteiten (laten) uitvoeren, kunnen hoofdelijk aansprakelijk worden gesteld voor de sociale en fiscale schulden van hun (onder)aannemer....

Read more about @note.title.value

Overdracht van activa of activiteiten van een onderneming in moeilijkheden, in gerechtelijke reorganisatie of in faillissement (15 maart 2022)

09 Dec 2021
Seminaries

Mr. Jens Vrebos geeft in samenwerking met LegalNews op 15 maart 2022 een webinar waar de gemeenrechtelijke overdracht van activa of activiteiten en de overdracht in gerechtelijke reorganisatie en in...

Read more about @note.title.value

Het ‘kennelijk onredelijk ontslag’ gewikt en gewogen (14 december 2021)

09 Dec 2021
Seminaries

Op 14 december geven meester Alain Uyttenhove en meester Tim Defauw om 19.30 uur een uiteenzetting over het kennelijk onredelijk ontslag. Deze uiteenzetting wordt georganiseerd door de Conferentie van...

Read more about @note.title.value

Kerstloop Brugge

09 Dec 2021
Nieuws

Op 3 december ontdekte het loopteam van C&P de feeërieke Brugse binnenstad op een magische manier. Tijdens de 6 of de 10 km liepen ze zich warm voor het goede doel. Enthousiast en met hun mooiste...

Read more about @note.title.value

Mr. Lore Rammeloo beëdigd als curator!

09 Dec 2021
Nieuws

Crivits & Persyn is verheugd te kunnen melden dat mr. Lore Rammeloo op 6 december jl. de eed aflegde als curator. Vanaf januari 2022 zal zij door de ondernemingsrechtbank kunnen worden aangesteld als...

Read more about @note.title.value

Nieuwe bepalingen procedure Raad voor Vergunningsbetwistingen in werking getreden

09 Dec 2021
Publicaties

Zoals eerder aangekondigd, zijn er verschillende wijzigingen op til in het kader van de procedure bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen. Sommige waren al in werking getreden (o.a. omtrent het...

Read more about @note.title.value

Nieuwe drempelbedragen voor overheidsopdrachten en concessies 2022-2023

09 Dec 2021
Publicaties

Op 11 november 2021 zijn de nieuwe drempelbedragen inzake overheidsopdrachten en concessies gepubliceerd in het Publicatieblad van de EU. Wanneer deze bedragen overschreden worden, moeten...

Read more about @note.title.value

Update voor de intellectuele eigendom van kmo’s

09 Dec 2021
Publicaties

De ministerraad keurde op 21 oktober 2021 een voorontwerp van wet goed, waarmee diverse aspecten van het intellectueel eigendomsrecht worden gemoderniseerd. Onder meer door toegankelijkheid,...

Read more about @note.title.value

Vonnissen politierechtbank nu ook zelf online te raadplegen

09 Dec 2021
Publicaties

Vanaf 24 november 2021 is het voor burgers mogelijk om een eigen (strafrechtelijk) vonnis van de politierechtbank online te raadplegen via de website www.justonweb.be en dit via het inloggen met de...

Read more about @note.title.value

Werkgevers, leg vóór 15 december de vervangingsdagen van de feestdagen voor 2022 vast!

09 Dec 2021
Publicaties

België kent tien wettelijke feestdagen. Wanneer één van die tien wettelijke feestdagen samenvalt met een zondag of een gewone inactiviteitsdag binnen uw onderneming, dan wordt deze feestdag verplaatst...

Read more about @note.title.value

Artikel van de maand door Emma Van Eenoo: Stiekem (telefoon)gesprekken opnemen: levert het bruikbaar bewijs op?

09 Dec 2021
Publicaties

Partijen die in een geschil verwikkeld zijn, zijn soms geneigd een (telefoon)gesprek op te nemen met de bedoeling om dat wat de gesprekspartner zegt, later tegen hem of haar te gebruiken. Maar levert...

Read more about @note.title.value