Rik Crivits kiest voor nichekantoor

01 Mar 2024
Nieuws

“Het kriebelt om 36 jaar na de oprichting van Crivits & Persyn nog eens iets nieuw te starten...”

Met deze woorden kondigde Rik Crivits – medeoprichter van Crivits & Persyn – ons aan dat hij, na 36...

Read more about @note.title.value

Mr. Lies Sinnaeve vervoegt het C&P vennoten-team!

01 Mar 2024
Nieuws

We zijn fier te kunnen aankondigen dat mr. Lies Sinnaeve sinds 1 januari deel uitmaakt van ons vennotenteam.

Lies heeft bijna 15 jaar ervaring als advocaat en vervoegde het kantoor in 2009. Ze...

Read more about @note.title.value

Een laconieke verklaring van derde-beslagene is toegelaten

01 Mar 2024
Nieuws

Het beslag onder derden is het beslag gelegd in handen van een schuldenaar van de beslagene op onder meer de gelden die deze schuldenaar (derde) zelf aan de beslagene moet betalen.

Op die derde...

Read more about @note.title.value

Projectontwikkelaars vechten ongelijkheid aan van het verlaagde 6% btw-tarief bij sloop en heropbouw

01 Mar 2024
Nieuws

Sinds 1 januari 2024 is de tijdelijke regeling van het verlaagde btw-tarief van 6% voor de sloop en heropbouw van woningen in België enkel nog maar van toepassing voor particulieren. Dit maakt dat...

Read more about @note.title.value

Onbeperkte geldigheidsduur asbestattest als geen asbest werd aangetroffen

01 Mar 2024
Nieuws

Sinds 23 november 2022 is een asbestattest verplicht voor de verkoop van elk gebouw dat dateert van vóór 2001. Dit attest is 10 jaar geldig en moet in principe opnieuw worden opgemaakt indien de...

Read more about @note.title.value

Nieuwe regels rond behoud GSM-nummer werknemer na ontslag

01 Mar 2024
Nieuws

Wanneer een werkgever instaat voor de kost verbonden aan het gebruik van de GSM van de werknemer is deze er bij ontslag van de werknemer vaak als de kippen bij om het verdere gebruik van dit GSM...

Read more about @note.title.value

De vereniging van mede-eigenaars (VME) voortaan in sommige gevallen als consument te beschouwen

01 Mar 2024
Nieuws

Een recente wet van 8 februari 2024 voorziet dat een vereniging van mede-eigenaars (VME) in een appartementsgebouw voortaan, in tegenstelling tot vroeger, in sommige gevallen wel als een “consument”...

Read more about @note.title.value

Artikel van de maand door Bram Baert: Funding loss, een evergreen.

01 Mar 2024
Publicaties

Bij vervroegde terugbetaling van een krediet maken banken vaak aanspraak op een wederbeleggingsvergoeding of funding loss vergoeding. Een thema dat blijft beroeren en aanleiding geeft tot heel wat...

Read more about @note.title.value

Dagelijks bestuur in de vennootschap (15 maart 2024)

01 Feb 2024
Seminaries

Voor dit webinar hebben mr. Vanessa Ramon en mr. Julie Hoflack een selectie gemaakt van een aantal praktijkvragen, die ze onder de aandacht wensen te brengen van eenieder die met het dagelijks bestuur...

Read more about @note.title.value

Nieuwe wegcode op komst!

01 Feb 2024
Publicaties

Onze wegcode (die alle Belgische verkeersregels bevat) is 50 jaar oud en al talloze keren aangepast.

Met een nieuwe wegcode wil de wetgever de verkeersregels structureren en voor iedereen...

Read more about @note.title.value

Uitbreiding flexi-jobs

01 Feb 2024
Publicaties

Met de programmawet van 22 december 2023 werd er opnieuw gesleuteld aan het systeem van flexi-jobs. Zo werd het aantal sectoren waarin mensen voortaan als flexi-jobwerknemer tewerkgesteld kunnen...

Read more about @note.title.value

Bevordering van de toegang voor KMO’s tot overheidsopdrachten

01 Feb 2024
Publicaties

Op 8 januari 2024 werd de overheidsopdrachtenwet gewijzigd, waarbij een aantal nieuwe artikelen als doel hebben om een nog betere toegang voor KMO’s tot overheidsopdrachten te creëren.

Deze...

Read more about @note.title.value

“Wij zijn gesloten op zondag, of nee op maandag, ik bedoel dinsdag…”

01 Feb 2024
Publicaties

Op 30 december 2023 trad een wet in werking die de bestaande regels inzake openingsuren in handel, ambacht en dienstverlening aanpast. De belangrijkste wijziging heeft betrekking op de wekelijkse...

Read more about @note.title.value

Artikel van de maand door Alex De Visscher: De (brand)verzekering en de regeling daarvan in huurovereenkomsten

01 Feb 2024
Publicaties

Zeker in verhouding tot haar belang, wordt de clausule die de (brand)verzekeringsplichten van de huurder en de verhuurder regelt soms stiefmoederlijk behandeld. Een gebrek aan goed besef van wat nu...

Read more about @note.title.value

C&P quiz groot succes!

21 Dec 2023
Nieuws

Op 1 december organiseerden een aantal advocaten van Crivits & Persyn een quiz ten voordele van De Vlaamse Parkinsonliga. Er waren maar liefst 31 ploegen van 6 personen ingeschreven, wat uiteindelijk...

Read more about @note.title.value

C&P steunt Mercy-ships

21 Dec 2023
Nieuws

Op initiatief van de Port of Antwerp-Bruges sponsorde C&P een tafel op het Mercy Ships charity dinner op 20 oktober. Mercy Ships is een (internationale) liefdadigheidsorganisatie die via eigen...

Read more about @note.title.value

Kerstfeest met pizza en cocktails!

21 Dec 2023
Nieuws

Naar jaarlijkse gewoonte organiseerde Crivits & Persyn voor alle medewerkers opnieuw een kerstfeest. Secret Santa kwam bij iedereen langs, kersttruien vanonder het stof gehaald, pizza’s verorberd en...

Read more about @note.title.value

Bedrijvencontactdagen in Kortrijk: We waren er (graag) bij!

21 Dec 2023
Nieuws

Crivits & Persyn was met een eigen stand aanwezig op de bedrijvencontactdagen in de Xpo in Kortrijk op 13 en 14 december. Bezoekers konden bij ons een lekkere koffie nuttigen en zichzelf op het...

Read more about @note.title.value