Extra bescherming voor de onbeperkt aansprakelijke vennoten

28 May 2024
Publicaties

In een maatschap, een vennootschap onder firma en een commanditaire vennootschap zijn de vennoten onbeperkt gehouden tot de schulden van de vennootschap, d.w.z. ook met hun privévermogen. In principe...

Read more about @note.title.value

Verhoging van maximumbedragen erkenningsklassen aannemers voor overheidsopdrachten

28 May 2024
Publicaties

Middels een Koninklijk Besluit van 14 april 2024 worden de maximumbedragen verhoogd voor de bepaling van de klasse bij de erkenning van aannemers die willen inschrijven op overheidsopdrachten voor...

Read more about @note.title.value

Uniforme deadline voor het asbestattest gemene delen op 1 januari 2027

28 May 2024
Publicaties

Sinds 23 november 2022 moet elke verkoper van een gebouw met bouwjaar vóór 2001 en een oppervlakte van minstens 20 m² beschikken over een asbestattest. Dit attest moet aan de kandidaat-koper worden...

Read more about @note.title.value

Voortaan een ontslagbescherming bij medisch begeleide voortplanting

28 May 2024
Publicaties

De Arbeidswet van 1971 werd recent aangescherpt omwille van innovaties van onze moderne samenleving. De wet voorziet voortaan in een nieuwe ontslagbescherming voor werknemers én werkneemsters die een...

Read more about @note.title.value

Belangrijke hervormingen in het Vlaamse omgevingsrecht

28 May 2024
Publicaties

In het holst van de nacht werden tijdens de laatste zitting van het Vlaams Parlement op 8 mei 2024 het verzameldecreet omgeving, het decreet betreffende de modulaire omgevingsvergunningsprocedure en...

Read more about @note.title.value

Artikel van de maand door Alain Uyttenhove: Het is gebeurd! Vanaf 1 mei 2024 specifieke regeling inzake kennelijk onredelijk ontslag voor contractuele arbeidskrachten die werken voor de overheid.

28 May 2024
Publicaties

Het was even wachten, maar het is er uiteindelijk toch van gekomen. De recente Wet van 13 maart 2024 “tot motivering van ontslag en kennelijk onredelijk ontslag van contractuele werknemers in de...

Read more about @note.title.value

Oppassen geblazen: uitbreiding precontractuele informatieverplichtingen bij commerciële samenwerkingsovereenkomsten

30 Apr 2024
Publicaties

Sinds 2005 vereist de Belgische wetgeving dat partijen een verplicht informatieprotocol doorlopen voordat ze een "commerciële samenwerkingsovereenkomst" aangaan. Zowel franchiseovereenkomsten, maar...

Read more about @note.title.value

Ook hervorming van het Burgerlijk Wetboek omtrent bijzondere overeenkomsten op komst!

30 Apr 2024
Publicaties

Het Burgerlijk Wetboek is (nog steeds) volop in evolutie. De voorbije maanden en jaren zijn al verschillende onderdelen hervormd, zoals Boek 8 (bewijsrecht), Boek 5 (verbintenissenrecht) en – zeer...

Read more about @note.title.value

Dwingende (betalings)termijnen voor verzekeraars op komst

30 Apr 2024
Publicaties

Op 1 oktober 2024 treedt een nieuwe wet in werking die uniforme, dwingende regels oplegt aan verzekeraars voor de uitbetaling van vergoedingen. De wet van 17 maart 2024 (betreffende de termijnen en de...

Read more about @note.title.value

Outplacement bij medische overmacht wordt vervangen door een bijdrage aan het “Terug Naar Werk-fonds”

30 Apr 2024
Publicaties

Een arbeidsovereenkomst kan maar onder bepaalde voorwaarden en na het doorlopen van een strikte procedure worden beëindigd op basis van medische overmacht (artikel 34 van de arbeidsovereenkomstenwet)...

Read more about @note.title.value

Verlaagd BTW-tarief van 6% opnieuw uitgebreid voor sloop en heropbouw van huurwoningen

30 Apr 2024
Publicaties

In onze nieuwsbrief van februari 2024 kon u lezen dat het verlaagde 6% btw-tarief (i.p.v. het gebruikelijke tarief van 21% btw) sinds de laatste wetswijziging enkel nog van toepassing was voor afbraak...

Read more about @note.title.value

Artikel van de maand door Mariël Van Vynckt: Het “flitsfaillissement”: brengt het een onderneming effectief in alle stilte en in een flits naar een nieuwe start? En wat met het personeel?

30 Apr 2024
Publicaties

De laatste weken overstelpte de media ons met berichten over busbouwer Van Hool en het “flitsfaillissement” van deze onderneming. Maar wat houdt dit precies in? Wat zijn de gevolgen voor het personeel...

Read more about @note.title.value

Netwerken in het zonnige Cannes

26 Mar 2024
Nieuws

Mr. Neil Braeckevelt en mr. Magali Van Landegem blikken met veel plezier terug op hun eerste MIPIM-ervaring met als hoogtepunt het fantastische netwerkevent Chez Nous. Er werden veel nuttige contacten...

Read more about @note.title.value

Crivits & Persyn present op Miles for Smiles

26 Mar 2024
Nieuws

Op zaterdag 9 maart 2024 was ons kantoor met maar liefst 5 teams aanwezig op het event Miles for Smiles in het BMCC Brugge. We zetten allen ons beste beentje voor om zoveel mogelijk rondjes van 1 mijl...

Read more about @note.title.value

Nieuw uitvoeringsbesluit verduidelijkt pachtregels in Vlaams Gewest

26 Mar 2024
Publicaties

Een langverwacht uitvoeringsbesluit van het Vlaams Pachtdecreet werd onlangs gepubliceerd. Het decreet, dat op 1 november 2023 van kracht werd, heeft als doel de Pachtwet en de Wet tot beperking van...

Read more about @note.title.value

“Waarom werd ik eigenlijk ontslagen?” – Nieuw wetgevend initiatief inzake ontslagmotivering en kennelijk onredelijk ontslag voor contractuele werknemers in de overheidssector

26 Mar 2024
Publicaties

Op 20 maart 2024 werd de Wet tot motivering van ontslag en kennelijk onredelijk ontslag van contractuele werknemers in de overheidssector gepubliceerd. De nieuwe wet is dus niet van toepassing op stat...

Read more about @note.title.value

Overheid voorziet enkele maatregelen voor hoge kostprijs van verplichte gestructureerde elektronische facturatie

26 Mar 2024
Publicaties

In de Kamer werd recent een wetsontwerp aangenomen dat voorziet in een verplichting tot het uitreiken van gestructureerde elektronische facturen tussen ondernemingen vanaf 1 januari 2026. Hierbij zal...

Read more about @note.title.value

Van bytes naar bepalingen: EU introduceert regels voor artificiële intelligentie

26 Mar 2024
Publicaties

De Europese Unie werkt hard aan de door haar beoogde digitale transformatie. In het kader daarvan schrijft ze al een hele tijd aan de eerste “AI-wet” ter wereld. Op 13 maart 2024 keurde het Europees...

Read more about @note.title.value