Crivits & Persyn ruim vertegenwoordigd in loopcriterium “Dwars door Brugge”

25 May 2021
Nieuws

Crivits & Persyn toont zich ook graag van zijn sportiefste kant. Veel advocaten en medewerkers namen dan ook deel aan de ENGIE Dwars door Brugge running tour, waarbij er kon worden gekozen om 6,5 of...

Read more about @note.title.value

Beslag anders belicht (webinar/30 augustus 2021)

25 May 2021
Seminaries

Tijdens dit webinar geeft mr. Jens Vrebos een praktijkgericht overzicht van enkele specifieke beslagen (bitcoins, aandelen, webdomeinen, vliegtuigen, schepen,…). Voorts wordt de impact van het...

Read more about @note.title.value

Conflicten in rechtspersonen (vennootschappen en vzw’s): een stand van zaken (6 juli 2021)

25 May 2021
Seminaries

Mr. Vanessa Ramon geeft op 6 juli 2021, in samenwerking met Intersentia en LegalNews, een webinar waarbij vanuit een praktijkgerichte invalshoek de verschillende actiemogelijkheden bij...

Read more about @note.title.value

Grondig overzicht faillissementsrecht: specifieke procedures, bestuursaansprakelijkheid, personeel en overdracht activa (4 juni 2021)

25 May 2021
Seminaries

Op 4 juni 2021 geven mr. Jens Vrebos en mr. Mariël Van Vynckt in samenwerking met Utopix een seminarie waarin zij een aantal specifieke topics bespreken in verband met o.a....

Read more about @note.title.value

Gebruik netto-overuren in cruciale sectoren verlengd

25 May 2021
Publicaties

Nog tot 30 juni 2021 kan in de cruciale sectoren (bijvoorbeeld voedingsnijverheid, schoonmaak, etc.) gebruik gemaakt worden van netto-overuren. Deze overuren nemen de vorm aan van vrijwillige overuren...

Read more about @note.title.value

Grondwettelijk hof biedt gefailleerde natuurlijke personen een tweede kans op een tweede kans

25 May 2021
Publicaties

Het insolventierecht ingevoerd in 2018 heeft als doel het tweedekansondernemerschap te bevorderen. Daardoor laat de wet toe dat de natuurlijke persoon gefailleerde die binnen de drie maanden na...

Read more about @note.title.value

Modelovereenkomst voor belastingvoordeel bij kwijtschelding huur door corona

25 May 2021
Publicaties

Zoals vorige maand in de nieuwsbrief toegelicht, kan een verhuurder die de huur voor ten minste 40% heeft kwijtgescholden voor de maanden april, mei en/of juni 2021 - gelet op de verplichte sluiting...

Read more about @note.title.value

Procedure bij Raad van State versoepeld

25 May 2021
Publicaties

De maatregelen tegen het coronavirus zorgden bij de rechtscolleges onder meer voor de aanbeveling om minder (fysieke) hoorzittingen te voorzien en nadruk te leggen – waar mogelijk of wenselijk – op...

Read more about @note.title.value

Artikel van de maand door Yves Vandendriessche: Drie jaar GDPR: tijd voor een opfrisbeurt

25 May 2021
Publicaties

Drie jaar geleden, op 25 mei 2018, trad de General Data Protection Regulation (GDPR) in voege.

Afgaand op de cijfers die UNIZO verspreidde naar aanleiding van die verjaardag is het ondernemingsleven...

Read more about @note.title.value

Klein verlet voor vaccinatie van uw personeel

27 Apr 2021
Publicaties

Op 9 april 2021 werd de Wet van 28 maart 2021 houdende toekenning van een recht op klein verlet voor werknemers met het oog op het toegediend krijgen van een vaccin ter bescherming tegen het...

Read more about @note.title.value

Fiscaal voordeel voor verhuurder bij kwijtschelding huur door corona

27 Apr 2021
Publicaties

Een verhuurder die zijn huurder (die verplicht moet sluiten door de coronamaatregelen) geheel of gedeeltelijk ontlast van de huurprijs, kan beloond worden met een belastingvoordeel tot 30% van de...

Read more about @note.title.value

De zaak Plessers…a never-ending story?

27 Apr 2021
Publicaties

Sinds het arrest van het Hof van Justitie van 16 mei 2019 in de zaak Plessers is het uitkijken naar de gevolgen voor de praktijk. Het Hof oordeelde namelijk dat het keuzerecht van de overnemer met...

Read more about @note.title.value

Bijkomend uitstel om bewijsstukkken op te laden in het UBO-register

27 Apr 2021
Publicaties

In een vorige editie van onze nieuwsbrief (Recht in de Onderneming - 29 december 2020) wezen we erop dat vanaf 11 oktober 2020 de documenten ter controle van het adequaat, nauwkeurig en actueel...

Read more about @note.title.value

Artikel van de maand door Lies Sinnaeve: Erfpacht als alternatief voor handelshuur: de wijsheid in (erf)pacht?

27 Apr 2021
Publicaties

Bij verhuur voor kleinhandel lijkt de toepassing van de handelshuurwet onvermijdelijk. Het keurslijf daarvan – veel bepalingen zijn immers dwingend van toepassing – komt echter niet altijd goed uit....

Read more about @note.title.value

Themadag: schuldeisers en ondernemingen in moeilijkheden (17 juni 2021)

30 Mar 2021
Seminaries

Op 17 juni 2021 organiseert Intersentia en Legalnews.be een themadag rond schuldeisers en ondernemingen in moeilijkheden met tal van specialisten in de materie. Meester Rik Crivits en meester Jens...

Read more about @note.title.value

De hervorming van het insolventierecht – De wet van 21 maart 2021 (Staatsblad 26 maart 2021), met in het bijzonder de invoering van het ‘Voorbereidend akkoord’’ (1 april 2021)

30 Mar 2021
Seminaries

Op 11 maart 2021 werd een voor de praktijk belangrijke hervorming van het insolventierecht goedgekeurd.

Tijdens dit webinar geven mr. Jens Vrebos en mr. Astrid Lescouhier u een praktijkgericht...

Read more about @note.title.value

Het ‘kennelijk onredelijk ontslag’ gewikt en gewogen (31 mei 2021)

30 Mar 2021
Seminaries

In samenwerking met het Postuniversitair Centrum van de KU Leuven geven mr. Alain Uyttenhove, mr. Tim Defauw en mr. Elissa Vantomme op 31 mei 2021 een studiedag omtrent het kennelijk onredelijk...

Read more about @note.title.value

Driemaal geweigerd door verzekering? Het Tariferingsbureau Bouw biedt nu ook jaarpolissen aan

30 Mar 2021
Publicaties

Eerder berichtten wij al dat aannemers, architecten, en andere dienstverleners uit de bouwsector die geen dekking voor hun aansprakelijkheid vinden op de reguliere verzekeringsmarkt, terecht kunnen...

Read more about @note.title.value