Artikel van de maand door Astrid Lescouhier en Marthe Oosthuyse: Het nieuwe insolventierecht is er (eindelijk)

22 Sep 2023
Publicaties

Sinds 1 september 2023 zijn in het Belgische insolventierecht enkele belangrijke wijzigingen van kracht. Die vloeien voort uit de omzetting van de Europese Herstructureringsrichtlijn. Het nieuwe...

Read more about @note.title.value

Benefietquiz

22 Sep 2023
Nieuws

Op 1 december organiseert Crivits & Persyn een benefietquiz ten voordele van de vzw Vlaamse Parkinson Liga. De quiz gaat door in het Onze-Lieve-Vrouwecollege te Assebroek (Collegestraat 24) en start...

Read more about @note.title.value

Juridische aspecten i.v.m. welzijn op het werk (11 en 26 oktober 2023)

22 Sep 2023
Seminaries

Op 11 en 26 oktober 2023 geeft meester Charline Bulteel in samenwerking met Syntra West een inleiding tot het arbeidsongevallenrecht, dit in het kader van de cyclus ‘Preventieadviseur niveau 1’.

Lo...

Read more about @note.title.value

Het nieuwe insolventierecht: een waaier aan mogelijkheden (10 oktober 2023)

22 Sep 2023
Seminaries

Op 1 september trad het nieuwe insolventierecht (wet van 7 juni 2023) in werking. De nieuwe wet, het resultaat van de langverwachte omzetting van de Europese Herstructureringsrichtlijn, brengt tal van...

Read more about @note.title.value

C&P organiseert inhouse opleiding voor bedrijfsjuristen van Fluvius

27 Jun 2023
Nieuws

Op 30 mei en 8 juni gaven enkele advocaten van ons kantoor een opleiding aan de bedrijfsjuristen van Fluvius over het nieuwe Burgerlijk Wetboek. Hierbij kwamen niet enkel het nieuw verbintenissenrecht...

Read more about @note.title.value

Feestelijke afsluiter van het gerechtelijk jaar!

27 Jun 2023
Nieuws

We sloten ook dit jaar het gerechtelijk jaar af met een kantoorfeest. Na een heerlijk diner op het terras in Lio’s konden alle medewerkers en hun partner zich uitleven met poker, blackjack of roulette...

Read more about @note.title.value

Pieterjan Persyn legt eed af als substituut-procureur des Konings

27 Jun 2023
Nieuws

Onze collega Pieterjan Persyn heeft in juni de eed afgelegd als substituut-procureur des Konings bij het parket Oost-Vlaanderen.

Een onmiskenbaar verlies voor ons kantoor én voor de balie maar we...

Read more about @note.title.value

C&P spreekt op studiedag Facilitair Bedrijf

27 Jun 2023
Nieuws

Op 25 mei 2023 gaven mr. Lies Sinnaeve en mr. Emma Van Eenoo in Brussel een gesmaakte uiteenzetting over het nieuwe verbintenissenrecht voor een honderdtal juristen verbonden aan (entiteiten van) de...

Read more about @note.title.value

Meer internationale mobiliteit voor vennootschappen leidt ook tot nieuwe herstructureringsmogelijkheden

27 Jun 2023
Publicaties

Op 6 juni 2023 werd de wet die voorziet in de omzetting van de Europese Mobiliteitsrichtlijn gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Deze wet wijzigt niet alleen de grensoverschrijdende fusies...

Read more about @note.title.value

Grondwettelijk Hof verplicht brandverzekeraars om droogteschade te (blijven) dekken

27 Jun 2023
Publicaties

De laatste jaren zijn er meer en meer huizen die scheuren beginnen te vertonen door een uitgedroogde ondergrond, één en ander ook ten gevolge van de klimaatverandering. Er bestond lang onzekerheid...

Read more about @note.title.value

Nieuwe regels voor telewerkende grensarbeiders op het vlak van RSZ

27 Jun 2023
Publicaties

Stel, u woont in Frankrijk (woonland) en werkt in België (werkland). In welk land bent u aan de sociale zekerheid onderworpen indien u, als grensarbeider, af en toe telewerk verricht vanuit uw...

Read more about @note.title.value

Smartphone en computer voortaan niet meer vatbaar voor beslag

27 Jun 2023
Publicaties

Om personen met financiële problemen toch enigszins te beschermen en hen toe te laten steeds in redelijke omstandigheden te blijven leven, voorziet de wet dat bepaalde goederen niet vatbaar zijn voor...

Read more about @note.title.value

Corona en handelshuur: het Hof van Cassatie hakt de knoop door in zijn arrest van 26 mei 2023

27 Jun 2023
Publicaties

De covid-lockdowns voor handelszaken genereerden tal van geschillen rond het lot van de huur: moest die huurprijs verder betaald worden of was de handelshuurder tijdelijk bevrijd? De rechtspraak is...

Read more about @note.title.value

Artikel van de maand door Eveline Lesage: De belangenconflictprocedure: what’s new onder het WVV?

27 Jun 2023
Publicaties

Met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (WVV) zijn een aantal aspecten van de belangenconflictprocedure in de NV, de BV en de CV gewijzigd. De wellicht grootste wijziging is dat er...

Read more about @note.title.value

Procedure GAS-boetes voor beperkte snelheidsovertredingen aangepast

30 May 2023
Publicaties

Op 21 april 2023 verscheen het derde Verzameldecreet Mobiliteit en Openbare Werken. De Vlaamse decreetgever zorgt hierin o.a. voor wijzigingen aan de Wegverkeerswet, meer concreet wat de regels m.b.t...

Read more about @note.title.value

Grondwettelijk Hof versoepelt mogelijkheid tot inroepen van onwettigheden in procedures voor de Raad voor Vergunningsbetwistingen

30 May 2023
Publicaties

Zoals reeds werd vermeld in onze nieuwsbrief van maart 2021, kon in procedures voor de Raad voor Vergunningsbetwistingen en het Handhavingscollege sinds 24 juni 2021 de schending van een norm of...

Read more about @note.title.value

Maximale opzeggingstermijn in geval van opzegging door de werknemer binnenkort steeds 13 weken

30 May 2023
Publicaties

Sinds 1 januari 2014 geldt een eenheidsstatuut tussen arbeiders en bedienden. Vanaf dat ogenblik is de opzeggingstermijn gelijk ongeacht het statuut van de werknemer. Om de opzeggingstermijn te...

Read more about @note.title.value

Centraal register van bestuursverboden werd goedgekeurd

30 May 2023
Publicaties

De Belgische wetgever keurde recent het wetsontwerp goed voor de oprichting van een centraal register van bestuursverboden.

Het bijhouden van alle bestuursverboden in een gecentraliseerd register...

Read more about @note.title.value