Klein verlet voor vaccinatie van uw personeel

27 Apr 2021
Publicaties

Op 9 april 2021 werd de Wet van 28 maart 2021 houdende toekenning van een recht op klein verlet voor werknemers met het oog op het toegediend krijgen van een vaccin ter bescherming tegen het...

Read more about @note.title.value

Fiscaal voordeel voor verhuurder bij kwijtschelding huur door corona

27 Apr 2021
Publicaties

Een verhuurder die zijn huurder (die verplicht moet sluiten door de coronamaatregelen) geheel of gedeeltelijk ontlast van de huurprijs, kan beloond worden met een belastingvoordeel tot 30% van de...

Read more about @note.title.value

De zaak Plessers…a never-ending story?

27 Apr 2021
Publicaties

Sinds het arrest van het Hof van Justitie van 16 mei 2019 in de zaak Plessers is het uitkijken naar de gevolgen voor de praktijk. Het Hof oordeelde namelijk dat het keuzerecht van de overnemer met...

Read more about @note.title.value

Bijkomend uitstel om bewijsstukkken op te laden in het UBO-register

27 Apr 2021
Publicaties

In een vorige editie van onze nieuwsbrief (Recht in de Onderneming - 29 december 2020) wezen we erop dat vanaf 11 oktober 2020 de documenten ter controle van het adequaat, nauwkeurig en actueel...

Read more about @note.title.value

Artikel van de maand door Lies Sinnaeve: Erfpacht als alternatief voor handelshuur: de wijsheid in (erf)pacht?

27 Apr 2021
Publicaties

Bij verhuur voor kleinhandel lijkt de toepassing van de handelshuurwet onvermijdelijk. Het keurslijf daarvan – veel bepalingen zijn immers dwingend van toepassing – komt echter niet altijd goed uit....

Read more about @note.title.value

Themadag: schuldeisers en ondernemingen in moeilijkheden (17 juni 2021)

30 Mar 2021
Seminaries

Op 17 juni 2021 organiseert Intersentia en Legalnews.be een themadag rond schuldeisers en ondernemingen in moeilijkheden met tal van specialisten in de materie. Meester Rik Crivits en meester Jens...

Read more about @note.title.value

De hervorming van het insolventierecht – De wet van 21 maart 2021 (Staatsblad 26 maart 2021), met in het bijzonder de invoering van het ‘Voorbereidend akkoord’’ (1 april 2021)

30 Mar 2021
Seminaries

Op 11 maart 2021 werd een voor de praktijk belangrijke hervorming van het insolventierecht goedgekeurd.

Tijdens dit webinar geven mr. Jens Vrebos en mr. Astrid Lescouhier u een praktijkgericht...

Read more about @note.title.value

Het ‘kennelijk onredelijk ontslag’ gewikt en gewogen (31 mei 2021)

30 Mar 2021
Seminaries

In samenwerking met het Postuniversitair Centrum van de KU Leuven geven mr. Alain Uyttenhove, mr. Tim Defauw en mr. Elissa Vantomme op 31 mei 2021 een studiedag omtrent het kennelijk onredelijk...

Read more about @note.title.value

Driemaal geweigerd door verzekering? Het Tariferingsbureau Bouw biedt nu ook jaarpolissen aan

30 Mar 2021
Publicaties

Eerder berichtten wij al dat aannemers, architecten, en andere dienstverleners uit de bouwsector die geen dekking voor hun aansprakelijkheid vinden op de reguliere verzekeringsmarkt, terecht kunnen...

Read more about @note.title.value

Eerste uitspraken over leveringsweigering onder de B2B-wet

30 Mar 2021
Publicaties

Eind vorig jaar heeft de voorzitter van de ondernemingsrechtbank te Gent een veroordeling uitgesproken steunend op de nieuwe B2B-wet en meer specifiek op de nieuwe regels rond misbruik van economische...

Read more about @note.title.value

De RSZ sluit zich aan bij standpunt fiscus in verband met de thuiswerkvergoedingen

30 Mar 2021
Publicaties

De fiscus heeft op 26 februari 2021 een nieuwe circulaire (2021/C/20) gepubliceerd in verband met de kosten eigen aan het thuiswerk. Deze circulaire vervangt een eerdere circulaire van 14 juli 2020...

Read more about @note.title.value

Wijziging beroepsprocedures voor omgevingsvergunningen op komst

30 Mar 2021
Publicaties

Naast de recente invoering van de mogelijkheid om een beroep in te dienen via het digitale loket, keurde de Vlaamse Regering recent een ontwerpdecreet goed waarin de beroepsprocedure voor...

Read more about @note.title.value

Artikel van de maand door Charline Bulteel: Vaccinatie tegen COVID-19 op de werkvloer: vrijheid, blijheid?

30 Mar 2021
Publicaties

In de media scheert de discussie over vaccinatie tegen het COVID-19-virus hoge toppen. Op arbeidsrechtelijk vlak gaan stemmen op om vaccineren voor het personeel te verplichten. Vooral in de...

Read more about @note.title.value

Versoepeling tijdelijke werkloosheid overmacht corona

29 Mar 2021
Publicaties

Minister van Economie en Werk Pierre-Yves Dermagne versoepelde op donderdag 25 maart 2021 de tijdelijke werkloosheid overmacht corona. Hiermee kwam hij tegemoet aan de oproep van het overlegcomité om...

Read more about @note.title.value

De procedure van gerechtelijke reorganisatie als reddingsboei: de wetgever wijzigt en vereenvoudigt tijdelijk de spelregels

26 Mar 2021
Nieuws

Vandaag (26 maart 2021) werd de Wet van 21 maart 2021 tot wijziging van Boek XX van het Wetboek van Economisch Recht gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad waarmee hoofdzakelijk de regels van de...

Read more about @note.title.value

Zakelijke rechten in vastgoedtransacties en (dreigende) insolventie (webinar on demand)

23 Feb 2021
Seminaries

Wat gebeurt er bij (dreigende) insolventie met de zakelijke rechten? Mr. Rik Crivits en mr. Jens Vrebos maken een praktijkgerichte analyse aan de hand van heel wat recente wetgeving.

Meer info: www.l...

Read more about @note.title.value

Nieuwe vereffeningsprocedure na invoering WVV + de procedure van gerechtelijke reorganisatie als antwoord op de crisis? (10 maart 2021)

23 Feb 2021
Seminaries

Mr. Jens Vrebos en mr. Astrid Lescouhier bespreken tijdens een online seminarie op 10 maart 2021 twee insolventieprocedures in detail en vanuit een praktijkgerichte invalshoek.

Meer info: www.aiovzw...

Read more about @note.title.value

Knipperlichten. Belangrijke ontwikkelingen in het ondernemingsrecht voor 2021, met bijzondere aandacht voor de impact van COVID-19 (webinar on demand)

23 Feb 2021
Seminaries

In samenwerking met Contrast Seminars hebben mr. Astrid Lescouhier en mr. Lore Rammeloo een webinar “on demand” opgenomen waarbij zij de belangrijkste ondernemingsrechtelijke evoluties uit 2020...

Read more about @note.title.value