Retour à l'aperçu
03 oct 2023

Huurprijsindexering voor woningen zonder EPC of met label D, E en F vanaf 1 oktober

Op 1 oktober 2023 lopen in Vlaanderen de beperkingen af op de indexatie van de huurprijzen voor minder energetische woningen. Vanaf dan kunnen de huurprijzen voor woningen zonder EPC of met een label D, E en F opnieuw worden geïndexeerd, maar volgens een aangepaste formule (met een correctiefactor). De regeling geldt voor woningen die als hoofdverblijfplaats op de private markt worden verhuurd, en waarbij het huurcontract in werking is getreden vóór 1 oktober 2022.

Meer concreet wordt het resultaat van de normale indexeringsformule (nl. basishuurprijs x nieuw indexcijfer / aanvangsindexcijfer) vermenigvuldigd met een correctiefactor. Welke correctiefactor in rekening moet worden genomen, hangt af van het EPC-label en de verjaardatum van de inwerkingtreding van het huurcontract.