Terug naar overzicht
30 apr 2024

Dwingende (betalings)termijnen voor verzekeraars op komst

Op 1 oktober 2024 treedt een nieuwe wet in werking die uniforme, dwingende regels oplegt aan verzekeraars voor de uitbetaling van vergoedingen. De wet van 17 maart 2024 (betreffende de termijnen en de sancties voor de verzekeringsprestaties) legt voor alle categorie├źn van verzekeringspolissen specifieke termijnen op waarbinnen de verzekeringsprestaties moeten worden uitbetaald.

Op vandaag bestaan dergelijke regels slechts voor bepaalde verzekeringstakken (nl. de verplichte verzekering BA Motorrijtuigen, de brandverzekering, de levensverzekering en de aanvullende pensioenen van de tweede pensioenpijler). Ter bescherming van de consument voorziet de nieuwe wet daarentegen voor alle verzekeringsbranches strenge regels, gekoppeld aan geldelijke sancties. Zo zal een familiale verzekeraar die rechtstreeks wordt aangesproken door een benadeelde, binnen de drie maanden een gemotiveerd antwoord moeten formuleren indien de dekking, de aansprakelijkheid of de schade worden betwist. Doet de verzekeraar dit niet, dan is hij aan de benadeelde een forfaitaire vergoeding van 300 euro verschuldigd.