Terug naar overzicht

Personeel

Crivits & Persyn staat u bij in alles wat te maken heeft met het personeel in uw onderneming, zoals aanwerving, tewerkstelling en ontslag van personeel. We adviseren u over de geldigheid van bijzondere bepalingen zoals concurrentie- of scholingsbedingen en helpen u het onderscheid tussen een zelfstandige en een werknemer contractueel goed vast te leggen.

We geven advies en bijstand bij (dreigende) conflictsituaties zoals stakingen en bedrijfsbezetting. Ook voor personeelsaangelegenheden zijn we actief bij herstructureringen. We begeleiden ondernemingen bij collectief ontslag. Bij een overdracht van onderneming staan we werkgevers bij om de sociaalrechtelijke verplichtingen correct toe te passen met respect voor de rechten van de werknemers.

Als werkgever hebt u bijzondere verplichtingen in verband met de arbeidsveiligheid van uw personeel. Uw onderneming, maar ook uw bestuurders kunnen worden vervolgd voor inbreuken op het sociale recht, bijvoorbeeld als het welzijn van uw werknemers in het gedrang komt. Onze advocaten helpen u een preventief veiligheidsbeleid te organiseren en verdedigen u in procedures rond arbeidsongevallen.

We adviseren u over het werken met buitenlandse werknemers, al dan niet in het kader van detachering.

Sociale inspecties zijn talrijk in ons land. Het is belangrijk om te weten wat uw rechten en plichten tegenover de sociale inspectie zijn. Ook hierin staan we u bij.