Terug naar overzicht
28 mei 2024

Extra bescherming voor de onbeperkt aansprakelijke vennoten

In een maatschap, een vennootschap onder firma en een commanditaire vennootschap zijn de vennoten onbeperkt gehouden tot de schulden van de vennootschap, d.w.z. ook met hun privévermogen. In principe worden de vennootschap en de vennoten in eenzelfde dagvaarding gedaagd voor de rechtbank. Schuldeisers laten soms na één van de vennoten te dagen. Die niet-gedaagde vennoot is in dat geval niet op de hoogte van de procedure, maar kan later wel met de gevolgen van een veroordeling geconfronteerd worden.

De rechten van de niet-gedaagde vennoot om die veroordelende uitspraak aan te vechten, zijn actueel onzeker.

De wetgever keurde daarom op 18 april 2024 een wetsvoorstel goed waarbij nadrukkelijk een verzetsrecht voor de niet-gedaagde vennoot wordt ingevoerd. Voortaan zal de schuldeiser ook de gerechtelijke uitspraak moeten betekenen aan de niet-gedaagde vennoot, als hij die beslissing wil uitvoeren ten aanzien van die vennoot.