Terug naar overzicht
21 dec 2023

Het Centraal Register van Bestuursverboden (JustBan) is uit de startblokken geschoten

In mei van dit jaar schreven we al dat de Belgische wetgever een wetsontwerp goedkeurde voor de oprichting van een Centraal Register van Bestuursverboden. Ondertussen is het zover. Iedereen kan het Centraal Register, gelanceerd onder de naam ‘JustBan’, sinds 20 oktober 2023 raadplegen via de link onderaan dit artikel.

Via dit register kan iedereen nagaan of een bepaalde persoon/ondernemer een bestuursverbod opgelegd kreeg door de rechtbank en daardoor geen mandaat als bestuurder van een onderneming meer mag opnemen. Door het register voor iedere burger raadpleegbaar te maken, hoopt de FOD Justitie dat frauderende ondernemers, die het opgelegde bestuursverbod aan hun laars lappen, sneller kunnen worden opgespoord en op die manier minder slachtoffers kunnen maken.

https://justonweb.be/companies