Terug naar overzicht
03 okt 2023

Nood aan extra personeel? Stel de aanwerving van uw 4de, 5de of 6de werknemer niet uit tot volgend jaar…

Volgens een recent wetsontwerp zal het systeem van de doelgroepverminderingen (een reeks RSZ-kortingen en andere steunmaatregelen waarmee de overheid werkgevers stimuleert om medewerkers uit bepaalde doelgroepen aan te trekken of te behouden) voor de eerste aanwerving vanaf 1 januari 2024 op verschillende vlakken wijzigen:

  1. De doelgroepvermindering eerste aanwerving kan actueel genoten worden voor de eerste zes aanwervingen. Dit wordt vanaf 1 januari 2024 teruggeschroefd naar de eerste drie aanwervingen.
  2. Het maximumbedrag van de RSZ-vermindering voor de eerste werknemer gaat verder omlaag. De bovengrens zal vanaf 1 januari 2024 per kwartaal 3.100 EUR bedragen in plaats van 4.000 EUR

Met andere woorden, twijfelt u over de aanwerving van een 4de, 5de of 6de werkkracht? Neem dan een beslissing voor het einde van het jaar zodat u nog kan genieten van de doelgroepvermindering. Het wetsontwerp voorziet namelijk dat de doelgroepverminderingen voor deze werknemers die reeds startten in 2023 ook na 2024 doorlopen.

Let wel, het wetsontwerp werd nog niet gestemd in de Kamer dus het is nog even uitkijken naar de exacte datum van inwerkingtreding van één en ander.