Terug naar overzicht
30 apr 2024

Ook hervorming van het Burgerlijk Wetboek omtrent bijzondere overeenkomsten op komst!

Het Burgerlijk Wetboek is (nog steeds) volop in evolutie. De voorbije maanden en jaren zijn al verschillende onderdelen hervormd, zoals Boek 8 (bewijsrecht), Boek 5 (verbintenissenrecht) en – zeer recent - Boek 6 (buitencontractueel aansprakelijkheidsrecht).

Op 16 april is het wetsvoorstel voor het nieuwe Boek 7 ingediend in de Kamer. Boek 7 omvat de regels voor de bijzondere overeenkomsten, zoals koop-verkoop, huur, aanneming, lastgeving etc. De wetgever beoogt volgens de Memorie van Toelichting “geen fundamentele omwenteling van het bijzondere contractenrecht”, maar acht een hervorming noodzakelijk gezien ook het (algemene) verbintenissenrecht (Boek 5) werd hervormd. Er wordt in het bijzonder rekening gehouden met evoluties in de rechtspraak en rechtsleer, die nu ook in de wetgeving worden opgenomen. De hervorming is gestructureerd rond de volgende vier krachtlijnen: vereenvoudiging, herstructurering, coherentie tussen verschillende bijzondere overeenkomsten (zoals de levering bij koop, huur en aanneming), en rechtsvergelijkend perspectief.

De tekst van het wetsvoorstel zal de komende maanden het voorwerp uitmaken van debat in de Kamer. De krachtlijnen van het nieuwe Boek 7 lijken wel al gekend, maar het zal dus nog even duren vooraleer de nieuwe wetgeving effectief in werking treedt. Wordt dus vervolgd en wij houden u uiteraard op de hoogte.